Mô tả kết hợp thẻ

Arcan cao mặt trời and Arcan thấp Nữ hoàng của Pentials kết hợp:
- tiền đang chảy và bạn đang nuôi dưỡng dòng tiền cá nhân của mình;
- niềm vui thiết thực;
- niềm vui sinh vật thoải mái;
- niềm vui an toàn tài chính;
- Thực tiễn thành công;
- tiện nghi sinh vật thành công;
- bảo đảm tài chính thành công;
- lễ kỷ niệm thực tế;
- tiện nghi sinh vật ăn mừng;
- kỷ niệm an ninh tài chính;
- tính thực tế tích cực;
- tiện nghi sinh vật tích cực;
- an ninh tài chính tích cực;
Sun tarot card

Thẻ 1 - mặt trời

The Sun card presents an feeling of optimism and fulfillment. This card represents the dawn which follows the darkest of nights. The Sun is the source of all the life on our planet, and it represents life energy itself. There is a child depicted in the card, playing joyfully in the foreground. A symbol of our innocence, it represents the happiness that occurs when you are in alignment with your true self. The child is naked, meaning that he has absolutely nothing to hide. The card also depicts the childhood innocence and absolute purity. This is particularly emphasized through the white horse upon which the child is riding. The horse here is also a symbol of strength and nobility.
Mô tả đầy đủ của thẻ
Queen of Pentacles tarot card

Thẻ 2 - Nữ hoàng của Pentials

Thẻ Queen of Pentials mô tả một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên ngai vàng được trang trí đang cầm một đồng tiền vàng. Bao quanh cô là những cây nở hoa tuyệt đẹp và những vườn hoa xanh mướt. Ngai vàng của cô được trang trí với nhiều quái thú khác nhau trên trái đất, trói chặt cô với thiên nhiên và sự phong phú. Ở dưới cùng của lá bài, ở phía bên tay phải, một con thỏ đang nhảy vào khung, tượng trưng cho năng lượng cao và khả năng sinh sản của cô. Do đó, Queen of Pentials mô tả một mức độ thành công và thịnh vượng nhất định. Nhưng con thỏ ở phía dưới cảnh báo chúng ta rằng chúng ta nên cẩn thận về nơi chúng ta nhảy khi chúng ta đang theo đuổi thành công đó.
Mô tả đầy đủ của thẻ

Kết hợp tương tự

Kết hợp bộ lọc theo thẻ:
Phán quyết thẻ tarot mặt trời thẻ tarot Mặt trăng thẻ tarot Ngôi sao thẻ tarot Tòa tháp thẻ tarot ác quỷ thẻ tarot Nhiệt độ thẻ tarot Tử vong thẻ tarot Người đàn ông treo cổ thẻ tarot Sự công bằng thẻ tarot Vòng quay may mắn thẻ tarot Che giấu mặt thẻ tarot Sức mạnh thẻ tarot Xe ngựa thẻ tarot Những người yêu thích thẻ tarot Chữ tượng hình thẻ tarot Hoàng đế thẻ tarot Hoàng hậu thẻ tarot Nữ tư tế tối cao thẻ tarot Nhà ảo thuật thẻ tarot Ngu xuẩn thẻ tarot Bảy cây đũa phép thẻ tarot Bốn of Wands thẻ tarot Ace of Wands thẻ tarot Mười đũa phép thẻ tarot Chín cây đũa phép thẻ tarot Tám of Wands thẻ tarot Sáu trong số Wands thẻ tarot Năm trong số Wands thẻ tarot Ba cây đũa phép thẻ tarot Hai cây đũa phép thẻ tarot Trang của Wands thẻ tarot Nữ hoàng của Wands thẻ tarot Vua của Wands thẻ tarot Hiệp sĩ Wands thẻ tarot Vua ly thẻ tarot Nữ hoàng của ly thẻ tarot Hiệp sĩ của Chén thẻ tarot Trang ly thẻ tarot Mười ly thẻ tarot Chín ly thẻ tarot Tám ly thẻ tarot Bảy ly thẻ tarot Sáu ly thẻ tarot Năm ly thẻ tarot Bốn ly thẻ tarot Ba ly thẻ tarot Hai ly thẻ tarot Ace of Cup thẻ tarot Vua kiếm thẻ tarot Hiệp sĩ kiếm thẻ tarot Nữ hoàng kiếm thẻ tarot Trang kiếm thẻ tarot Mười thanh kiếm thẻ tarot Chín thanh kiếm thẻ tarot Tám thanh kiếm thẻ tarot Bảy thanh kiếm thẻ tarot Sáu thanh kiếm thẻ tarot Năm thanh kiếm thẻ tarot Ba thanh kiếm thẻ tarot Bốn thanh kiếm thẻ tarot Hai thanh kiếm thẻ tarot Ace of Swords thẻ tarot Vua của Pentials thẻ tarot Nữ hoàng của Pentials thẻ tarot Hiệp sĩ của Pentials thẻ tarot Trang của Pentials thẻ tarot Ten of Pentials thẻ tarot Nine of Pentials thẻ tarot Eight of Pentials thẻ tarot Seven of Pentials thẻ tarot Six of Pentials thẻ tarot Five of Pentials thẻ tarot Four of Pentials thẻ tarot Three of Pentials thẻ tarot Two of Pentials thẻ tarot Ace of Pentials thẻ tarot Thế giới thẻ tarot
Không thể tìm thấy sự kết hợp? Sử dụng máy tính kết hợp tarot (công cụ) của chúng tôi, để tự động tìm kết hợp Máy tính kết hợp

Kết hợp thẻ tarot khác