Trải bài tarot đầy đủ - là một công cụ cho phép bạn rút từng bộ bài tarot đầy đủ cho đến khi bạn kết thúc. Để sử dụng công cụ, tất cả những gì bạn cần là nhấp vào nút dưới đây trên nút bắt đầu. Bằng cách nhấp vào nút bắt đầu, thẻ đầu tiên sẽ được rút. Đối với thẻ thứ hai, hãy nhấp vào bất kỳ đâu trong khối. Tất cả các thẻ được xáo trộn ngẫu nhiên mỗi khi bạn truy cập trang.

Vị trí đặt thẻ mặc định là thẳng đứng, nếu bạn muốn nhận vị trí ngẫu nhiên của thẻ - thẳng đứng và hoàn nguyên, bạn có thể sử dụng chế độ "Với thẻ hoàn nguyên" - Trải bài tarot đầy đủ với các lá bài hoàn nguyên