Chọn trải bài đọc của bạn

Trải bài tarot đầy đủ

Trải bài tarot đầy đủ

Card by card withdraw full tarot deck spread

Số học cá nhân

Đọc số

Phân tích số học cá nhân của bạn

1 thẻ trải

1 lá bài tarot

Tốt nhất cho câu hỏi duy nhất để trả lời

3 lá bài

3 lá bài tarot

Quá khứ, định sẵn, tương lai

9 thẻ trải

9 bài đọc tarot

Để phân tích chi tiết

4 thẻ trải

4 lá bài tarot

Bạn biết gì; Những gì được ẩn giấu; Nơi tập trung và thả ảo ảnh

Tình yêu đích thực lan tỏa

6 lá bài tarot - tình yêu đích thực

6 thẻ trải

Major arcana 6 lá bài

Major arcana 6 lá bài

6 thẻ trải

Thánh giá Celtic

Celtic chéo tarot lây lan

10 thẻ trải

Một rune đọc

Một rune đọc

Ba rune đọc

Ba rune đọc

Chín rune đọc Mới

Chín rune đọc
Free online tarot cards readings with lenormand cards deck. Unlimited tarot readings. You can read spreads daily. For easier access we have facebook chatbot which will answer your questions for free any time - aTarotCards Facebook