Tarot kết hợp máy tính là thẻ lây lan tìm công cụ tìm. Máy tính tìm thấy kết quả khớp từ các thẻ tarot đã chọn của bạn. Tất cả bạn cần làm là chọn thẻ lây lan của bạn và bạn sẽ nhận được kết quả của các trận đấu bạn đã đạt được ở đó.

Chọn thẻ:Kết hợp kiểm tra lần cuối

36 Cách đây vài giây Mặt trăng, Hoàng đế, Hiệp sĩ Wands
37 Cách đây vài giây Tử vong, Xe ngựa, Trang của Wands, Nữ hoàng của Wands, Hiệp sĩ kiếm, Bốn thanh kiếm
2 một vài phút trước Tử vong, Xe ngựa
2 một vài phút trước Mặt trăng, Hoàng đế, Hiệp sĩ Wands, Hiệp sĩ của Chén
4 một vài phút trước Che giấu mặt, Chữ tượng hình, Ba cây đũa phép, Trang của Wands
9 một vài phút trước mặt trời, Nữ hoàng của ly, Hiệp sĩ kiếm
10 một vài phút trước Tòa tháp, Ngu xuẩn, Ten of Pentials
10 một vài phút trước Phán quyết, Tòa tháp
10 một vài phút trước Xe ngựa, Hai ly, Ace of Cup
16 một vài phút trước Ngôi sao, Nhà ảo thuật, Bảy thanh kiếm

Kết hợp kiểm tra lần cuối của bạn

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để có thể theo dõi các tính toán của bạn ... Đăng nhập