Tarot kết hợp máy tính là thẻ lây lan tìm công cụ tìm. Máy tính tìm thấy kết quả khớp từ các thẻ tarot đã chọn của bạn. Tất cả bạn cần làm là chọn thẻ lây lan của bạn và bạn sẽ nhận được kết quả của các trận đấu bạn đã đạt được ở đó.

Chọn thẻ:Kết hợp kiểm tra lần cuối

56 Cách đây vài giây Hoàng đế, Sáu trong số Wands, Hiệp sĩ Wands
2 một vài phút trước Four of Pentials, Two of Pentials
3 một vài phút trước Mười đũa phép, Sáu trong số Wands, Chín ly, Ace of Pentials
4 một vài phút trước Phán quyết, mặt trời, ác quỷ
5 một vài phút trước Tử vong, Vòng quay may mắn, Chữ tượng hình, Nữ tư tế tối cao, Mười thanh kiếm, Hai thanh kiếm, Hiệp sĩ của Pentials, Eight of Pentials, Seven of Pentials
5 một vài phút trước Tử vong, Vòng quay may mắn, Chữ tượng hình, Nữ tư tế tối cao, Mười thanh kiếm, Hai thanh kiếm, Hiệp sĩ của Pentials, Eight of Pentials, Seven of Pentials
6 một vài phút trước mặt trời, Những người yêu thích
6 một vài phút trước mặt trời, Tòa tháp, Nhiệt độ
7 một vài phút trước Phán quyết, mặt trời, ác quỷ
7 một vài phút trước Tử vong, Nữ tư tế tối cao, Mười thanh kiếm, Hai thanh kiếm

Kết hợp kiểm tra lần cuối của bạn

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để có thể theo dõi các tính toán của bạn ... Đăng nhập