Bộ ngũ cung là một trong bốn bộ đồ của cung nhỏ trong bài tarot. Đôi khi chúng được gọi là đĩa hoặc tiền xu. Bộ đồ này đại diện cho nguyên tố Đất và được liên kết với những viên kim cương trong một bộ bài.
Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ ý nghĩa của các lá bài Pentacles tại đây:
Bài tarot Pentacles
Trong cách đọc lá bài, bộ đồ này có thể chỉ ra con đường dẫn đến sự giàu có và thành công của bạn. Nó có thể cho biết bạn có khả năng làm tốt ở đâu và nơi nào mọi thứ có thể khó khăn hơn. Pentacles cũng liên quan đến tiền bạc, vật chất, tài sản và truyền thống của bạn.

Related Articles

Bài tarot Pentacles
Bộ ngũ cung là một trong bốn bộ đồ của cung nhỏ trong bài tarot. Đôi khi chúng được gọi là đĩa hoặc tiền xu. Bộ đồ này đại diện cho nguyên tố Đất và được liên kết với những viên kim cương trong một bộ bài. Bạn có thể... Đọc

Easy to use tarot cards spreads