Bộ kiếm là một trong bốn bộ đồ thuộc cung nhỏ của bộ bài tarot. Đôi khi chúng được gọi là lưỡi dao hoặc dao. Bộ đồ này đại diện cho nguyên tố không khí, và được liên kết với các quân bích trong một bộ bài chơi.
Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ ý nghĩa của các lá bài Swords tại đây:
Bài tarot Swords
Khi đọc lá bài, bộ đồ này có thể giúp bạn hiểu được những trở ngại trước mắt bạn liên quan đến một người hoặc một tình huống cụ thể. Kiếm có thể là một bộ đồ rất thách thức trong tarot, vì chúng rất mãnh liệt và chứa đầy một loại cảm xúc rất khác với bộ cốc. Điều này là đáng suy ngẫm hơn, đáng ngại hơn, và có nhiều suy nghĩ và dự tính trước gắn liền với nó. Kiếm cũng liên quan đến suy nghĩ - bạn đang nghĩ gì và những người khác có liên quan đến tình huống này đang nghĩ gì hoặc đang âm mưu gì.

Related custom tarot spreads

Understanding this card in relation to you
In depth Understanding this card in relation to yourself. Shuffle your deck well while you think about your seemingly troublesome situation. Shuffle and shuffle well! Now, carefully turn the deck over face-up. While cycling/discarding your cards in order as they appear, find the Ten of Swords. The card which comes up just before the Ten of Swords goes in Card Placement Two. The card which comes up just after the Ten of Swords goes in Card Placement Three. Make sure to place the Ten of Swords in Card Placement One. Now, go back to your deck and shuffle well, again! And draw cards, in your usual way, for Card Placements Four through Seven. Take a deep breath and know that everything gets better. Then, shuffle your deck again. When you’re done shuffling, place the card from the top of the deck (whatever ‘top’ means to you) in Card Placement Eight. And, place the card from the bottom of the deck (again, whatever ‘bottom’ means to you) in Card Placement Nine. CARD (1) - 1ST POSITION - IS THE 10 OF SWORDS

Easy to use tarot cards spreads

Get private tarot reading from our Professional tarot reader