Bộ kiếm là một trong bốn bộ đồ thuộc cung nhỏ của bộ bài tarot. Đôi khi chúng được gọi là lưỡi dao hoặc dao. Bộ đồ này đại diện cho nguyên tố không khí, và được liên kết với các quân bích trong một bộ bài chơi.
Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ ý nghĩa của các lá bài Swords tại đây:
Bài tarot Swords
Khi đọc lá bài, bộ đồ này có thể giúp bạn hiểu được những trở ngại trước mắt bạn liên quan đến một người hoặc một tình huống cụ thể. Kiếm có thể là một bộ đồ rất thách thức trong tarot, vì chúng rất mãnh liệt và chứa đầy một loại cảm xúc rất khác với bộ cốc. Điều này là đáng suy ngẫm hơn, đáng ngại hơn, và có nhiều suy nghĩ và dự tính trước gắn liền với nó. Kiếm cũng liên quan đến suy nghĩ - bạn đang nghĩ gì và những người khác có liên quan đến tình huống này đang nghĩ gì hoặc đang âm mưu gì.

Related Articles

Bài tarot Swords
Bộ kiếm là một trong bốn bộ đồ thuộc cung nhỏ của bộ bài tarot. Đôi khi chúng được gọi là lưỡi dao hoặc dao. Bộ đồ này đại diện cho nguyên tố không khí, và được liên kết với các quân bích trong một bộ bài chơi. Bạn có... Đọc

Easy to use tarot cards spreads