Bộ đũa phép là một trong bốn bộ đồ thuộc cung nhỏ của bộ bài tarot. Đôi khi chúng được gọi là trượng, que hoặc cọc.
Danh sách đầy đủ ý nghĩa của các lá bài Wands tarot có thể được tìm thấy tại đây:
Bài tarot Wands
Bộ quần áo này đại diện cho nguyên tố lửa và được kết hợp với các câu lạc bộ chơi bài. Khi đọc thẻ, bộ đồ này có thể giúp bạn hiểu những hành động cần thực hiện. Thẻ Wand có thể chỉ ra những hành động mà người khác đang thực hiện, cung cấp cho bạn cái nhìn thoáng qua về cách mọi thứ có thể tiến lên phía trước hoặc những trở ngại nào có thể cản trở động lực đó. Đũa phép cũng gắn liền với hoạt động, tham vọng, nhiệt tình và phản ứng.

Related Articles

Wands bài tarot
Bộ đũa phép là một trong bốn bộ đồ thuộc cung nhỏ của bộ bài tarot. Đôi khi chúng được gọi là trượng, que hoặc cọc. Danh sách đầy đủ ý nghĩa của các lá bài Wands tarot có thể được tìm thấy tại đây: Bài tarot Wands ... Đọc

Easy to use tarot cards spreads