Có rất nhiều trải bài tarot khác nhau. Phổ biến nhất là loại 1 lá, 3 lá và 9 lá.

Trải một thẻ

Trải
một thẻ là cách dễ nhất và nhanh nhất. Nó đòi hỏi ít thời gian hơn nhưng chỉ cung cấp những gì bạn cần để đọc nhanh, giúp bạn có câu trả lời chính xác.

Bói bài một lá

Trải ba lá


3 Trải bài là một phương pháp nâng cao một chút để phân tích tình hình hiện tại - cung cấp cho bạn thông tin về quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn.
Đọc ba thẻ

Trổ chín thẻ


Chín lá bài trải bài tarot
Tất cả các trải bài đều có sẵn trực tuyến và miễn phí trên trang web của chúng tôi.

Easy to use tarot cards spreads