Có rất nhiều trải bài tarot khác nhau. Phổ biến nhất là loại 1 lá, 3 lá và 9 lá.

Trải một thẻ

Trải
một thẻ là cách dễ nhất và nhanh nhất. Nó đòi hỏi ít thời gian hơn nhưng chỉ cung cấp những gì bạn cần để đọc nhanh, giúp bạn có câu trả lời chính xác.

Bói bài một lá

Trải ba lá


3 Trải bài là một phương pháp nâng cao một chút để phân tích tình hình hiện tại - cung cấp cho bạn thông tin về quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn.
Đọc ba thẻ

Trổ chín thẻ


Chín lá bài trải bài tarot
Tất cả các trải bài đều có sẵn trực tuyến và miễn phí trên trang web của chúng tôi.

Related Articles

Trải bài Bói bài Chín lá: Mẹo và Kỹ thuật để Làm chủ bài Tarot của bạn
Đọc bài tarot có thể là một cách tuyệt vời để hiểu cuộc sống của bạn và đạt được sự rõ ràng về tương lai. Nhưng nó không dễ dàng như lật một số thẻ và giải thích những gì họ nói. Có những kỹ thuật và mẹo sẽ giúp... Đọc
trải bài tarot tùy chỉnh
Trải bài tarot là cách sắp xếp cụ thể các lá bài được sử dụng trong quá trình đọc tarot. Trải bài tarot tùy chỉnh là một trải bài được tạo bởi một người đọc tarot cá nhân, thay vì sử dụng trải bài truyền thống thường được sử dụng.... Đọc
Trải bài tarot
Có rất nhiều trải bài tarot khác nhau. Phổ biến nhất là loại 1 lá, 3 lá và 9 lá. Trải một thẻ Trải một thẻ là cách dễ nhất và nhanh nhất. Nó đòi hỏi ít thời gian hơn nhưng chỉ cung cấp những gì bạn cần... Đọc

Easy to use tarot cards spreads