Các loại bộ bài tarot arcana chính.
Để hiểu ý nghĩa của từng bộ bài tarot, điều quan trọng là phải biết rằng có 22 lá bài phức tạp chính trong một bộ bài tarot trung bình. Chúng đại diện cho những hình ảnh và năng lượng nguyên mẫu và kể câu chuyện về Kẻ lừa dối, khi anh ta bắt đầu ở con số 0 và đi qua tất cả các trải nghiệm của cuộc sống, kết thúc với lá bài Thế giới ở con số 21.
Các lá bài arcana chính là mỏ neo của bộ bài tarot và đối phó với những khúc quanh lớn trong cuộc sống của bạn. Ý nghĩa của những lá bài tarot này có ảnh hưởng đến sự giải thích tổng thể của bài đọc của bạn. Bất cứ khi nào một lá bài arcana chính xuất hiện trong bài đọc của bạn, hãy đặc biệt chú ý đến nó.
Các arcana nhỏ.
56 lá bài phụ được dùng để bổ sung cho bộ bài chính. Arcana nhỏ được chia thành 4 bộ (tương tự như chơi bài). Những bộ quần áo này là đũa phép, ngũ sắc, kiếm và cốc.
Các lá bài arcana nhỏ giúp bạn tập trung vào những thách thức và cơ hội hiện tại mà bạn phải đối mặt khi đọc tarot hàng ngày. Họ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn khi cơ hội ập đến hoặc hướng dẫn bạn tránh xa những thôi thúc ít từ thiện của bạn.
Một mục đích và ý nghĩa khác của những lá bài tarot này là giúp bạn hiểu rõ hơn về các lá bài arcana chính trong bài đọc của bạn. Họ cung cấp cho bạn các chi tiết hoặc quan điểm bổ sung mà bạn cần.

Related Articles

Các loại bộ bài Tarot
Các loại bộ bài tarot arcana chính. Để hiểu ý nghĩa của từng bộ bài tarot, điều quan trọng là phải biết rằng có 22 lá bài phức tạp chính trong một bộ bài tarot trung bình. Chúng đại diện cho những hình ảnh và năng lượng nguyên mẫu và... Đọc
Bài tarot
Bộ bài Tarot là bộ bài được sử dụng để bói toán (bói bài) và khơi gợi cảm xúc và năng lượng cho tinh thần và bản thân. Quy tắc cơ bản là mỗi lá bài đại diện cho một khía cạnh hoặc một khía cạnh tiềm ẩn của cuộc... Đọc

Easy to use tarot cards spreads