Bộ chén là một trong bốn bộ thuộc cung nhỏ của bộ bài tarot. Đôi khi chúng được gọi là chén hoặc bát.
Danh sách đầy đủ các bộ bài cốc có thể được tìm thấy tại đây:
Bộ bài tarot cốc
Bộ đồ này đại diện cho nguyên tố nước, và được liên kết với trái tim trong chơi bài. Khi đọc lá bài, bộ đồ này có thể giúp bạn hiểu được cảm xúc của mình, chỉ ra rằng tình huống liên quan là một vấn đề tình cảm hoặc cho bạn cái nhìn thoáng qua về cách người khác cảm nhận về bạn hoặc một khía cạnh cụ thể của sự việc. Những chiếc cốc cũng gắn liền với sự sáng tạo, cảm hứng, trực giác và sự gắn bó.

Related Articles

Cốc bài tarot
Bộ chén là một trong bốn bộ thuộc cung nhỏ của bộ bài tarot. Đôi khi chúng được gọi là chén hoặc bát. Danh sách đầy đủ các bộ bài cốc có thể được tìm thấy tại đây: Bộ bài tarot cốc Bộ đồ này đại diện cho... Đọc

Easy to use tarot cards spreads