1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Lịch ra đời của Atarotcards.com năm 2020 - là lịch ra đời cho phép bạn mở từng lá bài tarot trong 24 ngày liên tiếp - từ ngày 01 tháng 12 cho đến ngày 25 tháng 12 với một lá bài mỗi ngày. Mỗi thẻ sẽ được rút là duy nhất. Lịch Advent chỉ có sẵn cho người dùng đã đăng ký.
Please login / register to be able to set daily notifications for advent calendar
Đăng nhập