Bói bài đơn được sử dụng để cung cấp một bài đọc ngắn gọn, giữ trọng tâm ngắn gọn và đi vào trọng tâm. Loại bài đọc này có thể hữu ích khi yêu cầu một câu trả lời xác định hơn, nó giống như xem bài đọc dưới kính lúp!

Thư giãn và tập trung vào câu hỏi của bạn, khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào bên dưới để vẽ thẻ và bắt đầu đọc.

Sử dụng công cụ để kéo một thẻ để có câu trả lời miễn phí nhanh chóng cho câu hỏi được hỏi trực tuyến cho chính bạn:

Tập trung vào câu hỏi của bạn; Chọn một lá bài từ bộ bài tarot; Thẻ sẽ trả lời câu hỏi của bạn.

Mô tả thẻ chứa nhiều thông tin hữu ích. Bạn có thể diễn giải theo cách bạn muốn và sử dụng kết quả là thích đọc hoặc có hoặc không đọc hoặc đọc đơn giản trong một ngày. Đừng quên kiểm tra phần trải bài tarot tùy chỉnh của chúng tôi để biết những người dùng của chúng tôi đã tạo mức chênh lệch.

Đọc một thẻ là một trong những cách đọc thẻ tarot quan trọng nhất. Bài đọc này có nghĩa là cho các bài đọc chung, nhanh chóng và đơn giản. Vì mọi người đều yêu cầu hướng dẫn tâm linh để có được một con đường rõ ràng về tương lai của họ, nên việc đọc một thẻ tarot là cách tốt nhất để có được hướng dẫn.

Bạn có thể nhận được dự đoán hoặc hướng dẫn về mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn bao gồm cuộc sống tình yêu của bạn, điều kiện tài chính, dự đoán liên quan đến kinh doanh, cuộc sống gia đình, v.v. Đặt cược tốt nhất bạn có thể nhận.

Việc đọc một thẻ đơn giản này cho phép người ta đặt câu hỏi cụ thể và nhận câu trả lời tùy thuộc vào năng lượng, hào quang và rung cảm có thể mang lại sự thay đổi trong cuộc sống của bạn. Hầu hết, các bài đọc như vậy được thực hiện dựa trên sự tự phản ánh và trực giác.

Toàn bộ hệ thống Tarot một thẻ dựa trên năng lượng và rung động của mỗi thẻ. Chọn một thẻ tarot trong một bài đọc thẻ không chỉ là một lựa chọn ngẫu nhiên, bạn đồng bộ hóa với ý thức phổ quát và sắp xếp trực giác của bạn với trí tuệ vũ trụ. Thông qua phương pháp này, vũ trụ sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời phù hợp với các truy vấn của bạn. Đọc một thẻ sẽ xây dựng các kỹ năng, sự hiểu biết và sự rõ ràng trực quan của bạn.

Tất cả những gì bạn phải làm là làm sạch đầu, thư giãn và bình tĩnh lại. Sau đó, đặt ý định của bạn rõ ràng về phần nào của cuộc sống mà bạn muốn có được sự rõ ràng. Làm trống những suy nghĩ của bạn, hít vào sâu sắc và tập trung vào truy vấn của bạn. Tiếp theo, chọn câu hỏi của bạn một cách cẩn thận. Hãy tự hỏi mình - câu hỏi này có giúp tôi nhận được câu trả lời cần thiết không? Cho dù câu hỏi này có phản ánh phần có vấn đề của cuộc đời tôi hay không?

Quyết định về một câu hỏi liên quan. Tiếp tục lặp lại câu hỏi trong tâm trí của bạn và tập trung vào nó. Sau đó, cho phép trực giác của bạn hướng dẫn bạn khi bạn chọn thẻ tarot từ bộ bài được quản lý của chúng tôi được đưa ra dưới đây. Sau khi được chọn, hãy dự đoán vũ trụ để trả lời, có thể với một 'có' hoặc 'không' cô đọng '.+ Tùy chọn từ khóa: chính xác, tình yêu, dự đoán, độc thân.

Đọc một lá bài tarot Tùy chọn

Xoay thẻ:


Câu hỏi của bạn:

taro korta King of Cups
Vua ly
taro korta Five of Cups
Năm ly
taro korta Three of Pentacles
Three of Pentials
taro korta King of Pentacles
Vua của Pentials
taro korta Ace of Cups
Ace of Cup
taro korta Knight of Pentacles
Hiệp sĩ của Pentials
taro korta Eight of Wands
Tám of Wands
taro korta Five of Wands
Năm trong số Wands
taro korta Ten of Wands
Mười đũa phép
taro korta Fool
Ngu xuẩn
taro korta Temperance
Nhiệt độ
taro korta Six of Cups
Sáu ly
taro korta Ace of Swords
Ace of Swords
taro korta Three of Wands
Ba cây đũa phép
taro korta Justice
Sự công bằng
taro korta Seven of Swords
Bảy thanh kiếm
taro korta Four of Swords
Bốn thanh kiếm
taro korta Tower
Tòa tháp
taro korta Nine of Wands
Chín cây đũa phép
taro korta Hierophant
Chữ tượng hình
taro korta Moon
Mặt trăng
taro korta Knight of Wands
Hiệp sĩ Wands
taro korta Page of Pentacles
Trang của Pentials
taro korta Hermit
Che giấu mặt
taro korta Nine of Swords
Chín thanh kiếm
taro korta Strength
Sức mạnh
taro korta World
Thế giới
taro korta Queen of Wands
Nữ hoàng của Wands
taro korta Three of Swords
Ba thanh kiếm
taro korta Empress
Hoàng hậu
taro korta Sun
mặt trời
taro korta Seven of Wands
Bảy cây đũa phép
taro korta Star
Ngôi sao
taro korta Eight of Swords
Tám thanh kiếm
taro korta Six of Wands
Sáu trong số Wands
taro korta Eight of Pentacles
Eight of Pentials
taro korta Emperor
Hoàng đế
taro korta Ace of Wands
Ace of Wands
taro korta Nine of Cups
Chín ly
taro korta Judgement
Phán quyết
taro korta Ten of Pentacles
Ten of Pentials
taro korta Four of Cups
Bốn ly
taro korta High Priestess
Nữ tư tế tối cao
taro korta Seven of Cups
Bảy ly
taro korta Eight of Cups
Tám ly
taro korta Queen of Pentacles
Nữ hoàng của Pentials
taro korta Ten of Cups
Mười ly
taro korta Two of Wands
Hai cây đũa phép
taro korta Five of Pentacles
Five of Pentials
taro korta Page of Wands
Trang của Wands
taro korta Six of Swords
Sáu thanh kiếm
taro korta Lovers
Những người yêu thích
taro korta Ace of Pentacles
Ace of Pentials
taro korta Knight of Swords
Hiệp sĩ kiếm
taro korta Hanged Man
Người đàn ông treo cổ
taro korta Two of Cups
Hai ly
taro korta Chariot
Xe ngựa
taro korta Two of Pentacles
Two of Pentials
taro korta Four of Wands
Bốn of Wands
taro korta Ten of Swords
Mười thanh kiếm
taro korta Magician
Nhà ảo thuật
taro korta Wheel of Fortune
Vòng quay may mắn
taro korta Four of Pentacles
Four of Pentials
taro korta Queen of Swords
Nữ hoàng kiếm
taro korta Nine of Pentacles
Nine of Pentials
taro korta Six of Pentacles
Six of Pentials
taro korta Page of Swords
Trang kiếm
taro korta Death
Tử vong
taro korta Seven of Pentacles
Seven of Pentials
taro korta King of Wands
Vua của Wands
taro korta Five of Swords
Năm thanh kiếm
taro korta Three of Cups
Ba ly
taro korta Page of Cups
Trang ly
taro korta Two of Swords
Hai thanh kiếm
taro korta King of Swords
Vua kiếm
taro korta Knight of Cups
Hiệp sĩ của Chén
taro korta Devil
ác quỷ
taro korta Queen of Cups
Nữ hoàng của ly