Chọn trải bài đọc của bạn

Trải bài tarot đầy đủ

Trải bài tarot đầy đủ

Thẻ bằng thẻ rút toàn bộ trải bài tarot

1 thẻ trải

1 lá bài tarot

Tốt nhất cho câu hỏi duy nhất để trả lời

3 lá bài

3 lá bài tarot

Quá khứ, định sẵn, tương lai

9 thẻ trải

9 bài đọc tarot

Để phân tích chi tiết

Tình yêu đích thực lan tỏa

6 lá bài tarot - tình yêu đích thực

6 thẻ trải

Major arcana 6 lá bài

Major arcana 6 lá bài

6 thẻ trải

Thánh giá Celtic

Celtic chéo tarot lây lan

10 thẻ trải

4 thẻ trải

4 lá bài tarot

Bạn biết gì; Những gì được ẩn giấu; Nơi tập trung và thả ảo ảnh

Có hay không

Có hoặc không có tarot lây lan

Có hoặc không trải bài tarot

Đọc bài tarot trực tuyến miễn phí với bộ bài lenormand. Số lần đọc bài tarot không giới hạn. Bạn có thể đọc spread hàng ngày. Để truy cập dễ dàng hơn, chúng tôi có Facebook chatbot sẽ trả lời câu hỏi của bạn miễn phí bất cứ lúc nào - aTarotCards