Fulldäck tarot spridning - är ett verktyg som låter dig ta ut hela tarot-kortlek en efter en tills du når slutet. För att använda verktyget behöver du bara klicka nedan på startknappen. Genom att klicka på startknappen tas det första kortet ut. För ett andra kort klickar du var som helst i blocket. Alla kort blandas slumpmässigt varje gång du besöker sidan.

Standardkortplacering är upprätt, om du vill få en slumpmässig position för kort - upprätt och återställ kort kan du använda läget "With revert cards" - Fullständig tarotlek med spridningskort