Välj din läsning

Fulldäck tarot spridning

Fulldäck tarot spridning

Card by card withdraw full tarot deck spread

Personlig numerologi

Numerologiläsning

Din personliga numerologianalys

1 kortspridning

1 tarotkortläsning

Bäst för enstaka fråga att svara

3 kort sprids

3 tarotkortläsning

Past, förinställd, framtid

9 kort spridda

9 tarotkortavläsningar

För detaljerad analys

4 kort sprids

4 tarotkortläsning

Vad du vet; Vad är doldt; Var att fokusera och släpp illusionen

Sann kärlek sprids

6 tarotkort - sann kärlek

6 kort spridda

Major arcana 6-kort sprids

Major arcana 6-kort sprids

6 kort spridda

keltiskt kors

Celtic cross tarot spread

10 kort spridda

En runläsning

En runläsning

Tre runor som läser

Tre runor som läser

Nio runor läser ny

Nio runor läser
Free online tarot cards readings with lenormand cards deck. Unlimited tarot readings. You can read spreads daily. For easier access we have facebook chatbot which will answer your questions for free any time - aTarotCards Facebook