Keltisk korsspridningsmetod ger information om:

# 1 - Det första kortet visar det aktuella tillståndet den person som läsningen handlar om befinner sig i. Vad omger dem och vad är involverat i frågan de står inför?
# 2 - Det andra kortet placeras tvärs över det första kortet, mot vänster och läses alltid upprätt. Det visar vad kärnhindret är som måste övervinnas, eller vad saken är att hålla personen tillbaka. Om detta är ett positivt kort kan det vara rädsla eller avund mot de omständigheter som visas som håller personen tillbaka.
# 3 - Det tredje kortet avslöjar medvetslös påverkan. Vad önskar verkligen ämnet för läsningen? Dessa okända påverkningar har en kraftfull effekt på en persons vardag, särskilt i situationer som rör frågan.
OBS: Om det andra kortet visar ett positivt tillstånd och det tredje kortet visar ett negativt tillstånd skapar personen som läsningen handlar om ett negativt resultat för sig själva eftersom de tror att de inte är tillräckligt bra för att få det positiva resultatet som visas av det andra kortet.
# 4 - Det fjärde kortet visar vilka verktyg personen har till sitt förfogande och vad de kan använda för att övervinna det hinder som indikeras av det andra kortet för att nå sitt slutliga mål, visat av det tredje kortet.
OBS: Det fjärde kortet kan visa negativa aspekter, men de kan användas för att uppnå det övergripande målet som anges av det tredje kortet. ELLER, om det andra kortet är positivt och det tredje och det fjärde kortet är negativa använder personen det som indikeras av det fjärde kortet för att skapa det negativa resultatet som de undermedvetet önskar.
# 5 - Det femte kortet visar situationens förflutna. Vilka tidigare händelser eller problem buggar för närvarande personen? Ett negativt förflutna kan skada deras nuvarande tillstånd och de kommer att behöva släppa det för att hindra det från att påverka deras nuvarande tillstånd negativt så att de kan övervinna det hinder som indikeras av det andra kortet. Ett positivt förflutna bör erkännas som inspiration. Även om personen kanske står inför ett problem för tillfället är hinderet de står inför en naturlig utveckling och utveckling av det positiva förflutet som de hade nöjet att uppleva och när de väl har övervunnit situationen kommer sakerna att bli ännu bättre än tidigare.
# 6 - Det sjätte kortet är strålkastaren. Var är personen på väg? Vilken väg följer de? Om kortet säger att det finns en negativ energi på vägen bör de fem tidigare korten ge en bra indikation på varför detta kommer och vad som kan göras för att undvika att detta tillstånd uppstår genom att omdirigera personens liv till ett bättre spår.
# 7 - Det sjunde kortet representerar personens attityd. Det representerar dina handlingar, tankar och idéer om det aktuella problemet. Detta kommer att ge dig inblick i om personens inställning bidrar till ett önskvärt resultat eller om det är dags att ändra hur de uppfattar situationen.
# 8 - Det åttonde kortet är ett energikort. Vilken typ av energi får personen från människorna som omger dem och deras miljö? Är energierna hjälpsamma? Eller är det dags för landskapsbyte?
# 9 - Det nionde kortet symboliserar vad personen vill eller fruktar. Detta är ett uppenbarelseskort. Det betyder de saker som de borde veta och vara medvetna om i sin nuvarande situation eftersom det kan påverka hur personen agerar. Något de aldrig borde försumma.
# 10 - Slutkortet symboliserar resultatet. Baserat på de nuvarande energierna kommer detta att ha en stark koppling till det sjätte kortet. Vad står det? Kompletterar energierna eller står i konflikt med varandra? Det sista kortet kan också indikera om personen kan undvika den omedelbara framtiden som representeras av det sjätte kortet, eller om det är ett nödvändigt hinder de måste möta.

Välj 10 kort. Korten visar svar.

Din fråga: