Det finns många olika tarotkortsuppslag. Mest populära av dem är 1 kort, 3 kort och 9 kort.

Ett kort spridning


Ett kort spridning är det enklaste och snabbaste. Det kräver mindre tid men ger precis vad du behöver för snabb läsning vilket ger dig korrekta svar.

Tarot med ett kort

Tre kort spridning


3 kort spridning är en lite avancerad metod för att analysera nuvarande situation - som ger dig information om ditt förflutna, nutid och framtid.
Tre kort läsning

Nio kort spridda


Nio kort sprider tarot
Alla uppslag är tillgängliga online och är gratis på vår sida.

Related Articles

Anpassade tarotkort sprids
En spridning av tarotkort är en specifik layout av kort som används i en tarotläsning. Ett anpassat tarot-kort-uppslag är ett uppslag som har skapats av en enskild tarotläsare, snarare än att använda ett traditionellt uppslag som ofta används. Tarotkortsuppslag används för att hjälpa till att fokusera och klargöra frågan eller... Läsa
Tarotkort sprids
Det finns många olika tarotkortsuppslag. Mest populära av dem är 1 kort, 3 kort och 9 kort. Ett kort spridning Ett kort spridning är det enklaste och snabbaste. Det kräver mindre tid men ger precis vad du behöver för snabb läsning vilket ger dig korrekta svar. Tarot med ett kort... Läsa
The Nio Cards Tarot Spread: Tips och tekniker för att bemästra din tarotläsning
Tarotläsningar kan vara ett bra sätt att förstå ditt liv och få klarhet i framtiden. Men det är inte så lätt som att vända några kort och tolka vad de säger. Det finns tekniker och tips som hjälper dig att läsa tarot mer exakt. Det här niokortsuppslaget är en av... Läsa

Easy to use tarot cards spreads