Välj din läsning

Private Video

Video reading online

Personal tarot reader will record a video for you

Fulldäck tarot spridning

Fulldäck tarot spridning

Card by card withdraw full tarot deck spread

1 kortspridning

1 tarotkortläsning

Bäst för enstaka fråga att svara

3 kort sprids

3 tarotkortläsning

Past, förinställd, framtid

9 kort spridda

9 tarotkortavläsningar

För detaljerad analys

4 kort sprids

4 tarotkortläsning

Vad du vet; Vad är doldt; Var att fokusera och släpp illusionen

Sann kärlek sprids

6 tarotkort - sann kärlek

6 kort spridda

Major arcana 6-kort sprids

Major arcana 6-kort sprids

6 kort spridda

keltiskt kors

Celtic cross tarot spread

10 kort spridda

Ja eller nej

Ja eller nej tarotspridning

Ja eller inget tarotkortspridning

Free online tarot cards readings with lenormand cards deck. Unlimited tarot readings. You can read spreads daily. For easier access we have facebook chatbot which will answer your questions for free any time - aTarotCards