Co to są karty urodzenia

Pary kart urodzenia to pola energii, które określają ludzkie życie. Kiedy rozumiesz datę urodzenia danej osoby, znasz jej Karty Urodzenia i chociaż zdajesz sobie sprawę z ich Kart Urodzenia, rzeczy, które je przybliżają, w żadnym wypadku nie będą zmieniać się od porodu na śmierć, niezależnie od tego, co wydarzy się w ich życiu. Istnieje 12 par kart urodzenia na procent wśród nas wszystkich, więc mogą istnieć miliardy osób, z których każda ma wyjątkową osobowość, które dzielą te same karty urodzenia. Musisz mieć świadomość, że Karty Urodzenia same w sobie nie opisują całej ludzkiej psychiki. Ale mogą być początkiem, inspiracją wszechstronnego know-how tożsamości. Są jak dwanaście niesamowitych rzek, z których każda tworzy określone środowisko dla precyzyjnych istot, które spędzają w nich całe swoje życie.

Notatki z karty urodzenia

10 / 1 Koło fortuny / Mag
11 / 2 Sprawiedliwość / Wysoka Kapłanka
12 / 3 Wisielec / Cesarzowa
13 / 4 Śmierć / Cesarz
14 / 5 Umiarkowanie / Hierofant
15 / 6 Diabeł / Kochankowie
16 / 7 Wieża / Rydwan
17 / 8 Gwiazda / siła
18 / 9 Księżyc / Pustelnik
19 / 10 / 1 Słońce / Koło fortuny / Mag
20 / 2 Sąd / Wysoka Kapłanka
21 / 3 Świat / Cesarzowa