Олон төрлийн Tarot картын тархалт байдаг. Тэдгээрийн хамгийн алдартай нь 1 карт, 3 карт, 9 карт юм.

Нэг картын тархалт


Нэг картын тархалт хамгийн хялбар бөгөөд хурдан байдаг. Энэ нь бага хугацаа шаарддаг ч хурдан уншихад хэрэгтэй зүйлийг л өгдөг бөгөөд энэ нь танд үнэн зөв хариулт өгөх болно.

Нэг карт tarot

Гурван хөзрийн тархалт


3 Хөзрийн тархалт нь одоогийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх бага зэрэг дэвшилтэт арга бөгөөд энэ нь танд өнгөрсөн, одоо болон ирээдүйн талаарх мэдээллийг өгөх болно.
Гурван карт унших

Есөн карт тархсан


Есөн карт тараах tarot
Бүх тархалтыг онлайнаар авах боломжтой бөгөөд манай сайт дээр үнэ төлбөргүй байдаг.

Easy to use tarot cards spreads