Олон төрлийн Tarot картын тархалт байдаг. Тэдгээрийн хамгийн алдартай нь 1 карт, 3 карт, 9 карт юм.

Нэг картын тархалт


Нэг картын тархалт хамгийн хялбар бөгөөд хурдан байдаг. Энэ нь бага хугацаа шаарддаг ч хурдан уншихад хэрэгтэй зүйлийг л өгдөг бөгөөд энэ нь танд үнэн зөв хариулт өгөх болно.

Нэг карт tarot

Гурван хөзрийн тархалт


3 Хөзрийн тархалт нь одоогийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх бага зэрэг дэвшилтэт арга бөгөөд энэ нь танд өнгөрсөн, одоо болон ирээдүйн талаарх мэдээллийг өгөх болно.
Гурван карт унших

Есөн карт тархсан


Есөн карт тараах tarot
Бүх тархалтыг онлайнаар авах боломжтой бөгөөд манай сайт дээр үнэ төлбөргүй байдаг.

Related Articles

Tarot карт тархсан
Олон төрлийн Tarot картын тархалт байдаг. Тэдгээрийн хамгийн алдартай нь 1 карт, 3 карт, 9 карт юм. Нэг картын тархалт Нэг картын тархалт хамгийн хялбар бөгөөд хурдан байдаг. Энэ нь бага хугацаа шаарддаг ч хурдан уншихад хэрэгтэй зүйлийг л өгдөг бөгөөд энэ нь танд үнэн зөв хариулт өгөх болно. Нэг... Унших
Tarot тархсан есөн хөзөр: Tarot уншихыг эзэмших зөвлөмж, арга техникүүд
Tarot унших нь таны амьдралыг утга учиртай болгож, ирээдүйн талаар тодорхой ойлголттой болох сайхан арга юм. Гэхдээ энэ нь зарим хөзрийг эргүүлж, тэдний хэлсэн зүйлийг тайлбарлах шиг хялбар биш юм. Таротыг илүү нарийвчлалтай уншихад туслах арга техник, зөвлөмжүүд байдаг. Энэхүү есөн картын тархалт нь таны уншлага ямар утгатай болохыг, мөн... Унших
Захиалгат Tarot картууд тархсан
Tarot картын тархалт нь tarot уншихад ашигладаг картуудын тодорхой байршил юм. Захиалгат Tarot картын тархалт нь түгээмэл хэрэглэгддэг уламжлалт тархалтыг ашиглахаас илүүтэйгээр хувь хүний ​​Tarot уншигчийн үүсгэсэн тархалт юм. Tarot картын тархалт нь Tarot уншихад тулгарч буй асуулт эсвэл асуудлыг анхаарч, тодруулахад тусалдаг. Тархалтын карт бүр нь тодорхой утга, ач... Унших

Easy to use tarot cards spreads