Мэргэжлийн Tarot карт уншигч болох нь бусдад тусалж, зөн совин, оюун санааны чадвараа ашиглан хүмүүсийг амьдралын замд нь чиглүүлэх боломжийг олгодог ашигтай ажил мэргэжлийн зам юм. Мэргэжлийн Tarot карт уншигч болохын тулд ямар ч албан ёсны боловсрол, гэрчилгээ шаардагддаггүй ч та өөрийн ур чадвар, мэдлэгээ хөгжүүлж, tarot карт уншигчийн хувьд амжилттай карьераа бий болгохын тулд хийж болох зарим алхамууд байдаг.
1. Тароттой танилц. Мэргэжлийн Tarot карт уншигч болох эхний алхам бол Tarot болон түүний түүхийн талаар суралцах явдал юм. Tarot бол 78 хөзрөөс бүрдсэн тавцан бөгөөд гол Arcana болон Minor Arcana гэсэн хоёр үндсэн хэсэгт хуваагддаг. Карт бүр нь унших явцад тайлбарлахдаа ойлголт, удирдамж өгөх боломжтой өвөрмөц утга, бэлгэдэлтэй байдаг.
2. Tarot картуудын утгыг судлах. Мэргэжлийн Tarot карт уншигч болохын тулд tarot картуудын утгыг сайтар ойлгох хэрэгтэй. Энэ нь таныг тавцан дээрх карт бүрийн бэлгэдэл, утгыг судалж, уншлагын хүрээнд хэрхэн тайлбарлахыг сурахыг шаардана. Үүнийг Tarot дээр ном уншиж, семинар, хичээлд хамрагдах, карттай дасгал хийх замаар хийж болно.
3. Tarot унших дасгал хийх. Tarot картуудын утгыг сайтар ойлгосны дараа ур чадвар, зөн совингоо хөгжүүлэхийн тулд картуудыг уншиж сургах нь чухал юм. Та өөртөө болон найз нөхөд, гэр бүл гэх мэт бусад хүмүүст ном уншиж өгснөөр үүнийг хийж чадна. Дасгал хийхдээ карт дээрх зураг, тэмдэгтүүдэд анхаарлаа хандуулж, картуудыг тайлбарлах, уншиж буй хүндээ ухаарал, заавар өгөхөд зөн совиндоо итгэ.
4. Tarot унших өөрийн хэв маяг, арга барилаа хөгжүүл. Tarot уншиж туршлага хуримтлуулахын хэрээр та өөрийн өвөрмөц хэв маяг, картанд хандах хандлагыг хөгжүүлэх болно. Үүнд таны хувийн итгэл үнэмшил, сүнслэг дадал, амьдралын туршлага нөлөөлж болно. Өөрийн зөн совиндоо итгэж, өөрт тань жинхэнэ, үнэн мэт санагдах Tarot-ийг тайлбарлах өөрийн аргыг боловсруулах нь чухал юм.
5. Таро карт уншигч гэдгээрээ өөрийгөө сур. Тарот карт уншигч болох ур чадвар, өөртөө итгэх итгэлээ хөгжүүлсний дараа боломжит үйлчлүүлэгчдэд өөрийгөө сурталчилж эхлэх цаг болжээ. Үүнийг вэбсайт эсвэл онлайн профайл үүсгэх, бусад tarot карт уншигчид болон сүнслэг эмч нартай холбоо тогтоох, арга хэмжээ, үзэсгэлэн худалдаанд ном унших зэргээр хийж болно. Та мөн илүү өргөн хүрээний үйлчлүүлэгчдийг татахын тулд tarot картын үдэшлэг, семинар гэх мэт тусгай багц эсвэл үйлчилгээг санал болгож болно.
6. Хил хязгаар тогтоож, мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээг тогтооно. Мэргэжлийн Tarot карт уншигчийн хувьд үйлчлүүлэгчидтэйгээ хил хязгаар тогтоож, практикт чиглүүлэх ёс зүйн дүрмийг бий болгох нь чухал юм. Үүнд таны санал болгож буй уншлагын төрөл, унших үргэлжлэх хугацаа болон таны хүртээмж зэрэг тодорхой хил хязгаарыг тогтоож болно. Нууцлалыг хадгалах, шүүмжлэхгүй удирдамж өгөх, үйлчлүүлэгчдийнхээ хүсэл зоригийг хүндэтгэх зэрэг таны үнэт зүйл, итгэл үнэмшлийг тусгасан ёс зүйн дүрмийг бий болгох нь бас чухал юм.
Эдгээр алхмуудыг дагаснаар та мэргэжлийн Tarot карт уншигч болоход шаардагдах ур чадвар, мэдлэгийг хөгжүүлэх боломжтой. Энэхүү карьерын зам нь бусдад туслах, зөн совин, оюун санааны чадвараа ашиглан хүмүүсийг амьдралын замд нь чиглүүлэх боломжийг олгодог. Өөрийгөө зориулах, дасгал сургуулилт хийх, ёс суртахууны практикт тууштай байх нь мэргэжлийн Tarot карт уншигчийн хувьд амжилттай карьераа бий болгож чадна.

Related Articles

Is tarot card reading - good
Introduction Tarot card reading is a practice that has been used for centuries to gain information and guidance in life. Despite its long history, tarot reading is still widely debated as to whether or not it is a legal practice. In this article, we will consider whether reading tarot cards is... Унших
Картоманчин болох (мэргэжлийн Tarot уншигч)
Мэргэжлийн Tarot карт уншигч болох нь бусдад тусалж, зөн совин, оюун санааны чадвараа ашиглан хүмүүсийг амьдралын замд нь чиглүүлэх боломжийг олгодог ашигтай ажил мэргэжлийн зам юм. Мэргэжлийн Tarot карт уншигч болохын тулд ямар ч албан ёсны боловсрол, гэрчилгээ шаардагддаггүй ч та өөрийн ур чадвар, мэдлэгээ хөгжүүлж, tarot карт уншигчийн хувьд... Унших

Easy to use tarot cards spreads