Tarot 9 хөзрийн арга нь 3 хөзрийн аргаас илүү таны өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгдөг.

Асуултанд анхаарлаа хандуулаарай. Есөн карт сонгоно уу. Картууд таны асуултанд хариулах болно.

Түлхүүр үгс: үнэн зөв, хайр, таамаглал.

Чиний асуулт: