3 картын арга нь таны өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн талаархи мэдээллийг өгдөг.
Асуултанд анхаарлаа хандуулаарай. Гурван карт сонгоно уу. Картууд таны асуултанд хариулах болно.

Чиний асуулт:

taro card Nine of Wands
Nine of Wands
taro card Knight of Wands
Knight of Wands
taro card Nine of Cups
Есөн цом
taro card Temperance
Тэвчээр
taro card Six of Swords
Зургаан сэлэм
taro card Page of Wands
Хуудас
taro card Eight of Pentacles
Найман ширхэг
taro card King of Cups
Цомын хаан
taro card Two of Pentacles
Пентаклийн хоёр нь
taro card Seven of Cups
Долоон цом
taro card Three of Swords
Гурван сэлэм
taro card Ten of Swords
Арван сэлэм
taro card Six of Cups
Зургаан цом
taro card Two of Wands
Хоёр саваа
taro card Six of Pentacles
Зургаан Пентакл
taro card Star
Од
taro card Moon
Сар
taro card Three of Cups
Цомын гурав
taro card Eight of Swords
Найман сэлэм
taro card Nine of Pentacles
Есөн Пентакл
taro card Page of Swords
Сэлмүүдийн хуудас
taro card Four of Cups
Дөрвөн цом
taro card Tower
Цамхаг
taro card Ten of Cups
Арван аяга
taro card Five of Swords
Таван сэлэм
taro card Knight of Cups
Цомын баатар
taro card Six of Wands
Зургаан саваа
taro card Two of Cups
Цомын хоёр
taro card Queen of Cups
Цомын хатан хаан
taro card Five of Cups
Цомын тав
taro card Two of Swords
Хоёр сэлэм
taro card Seven of Swords
Долоон сэлэм
taro card Ten of Pentacles
Арван тав
taro card Ace of Wands
Ace of Wands
taro card King of Wands
Wands-ийн хаан
taro card King of Pentacles
Пентаклийн хаан
taro card Queen of Pentacles
Пентаклийн хатан хаан
taro card Knight of Swords
Сэлэмний баатар
taro card King of Swords
Сэлмүүдийн хаан
taro card Page of Cups
Цомын хуудас
taro card Ten of Wands
Арван саваа
taro card Eight of Cups
Найман цом
taro card Ace of Swords
Ace Swords
taro card Judgement
Шүүлт
taro card High Priestess
Дээд санваартан
taro card Page of Pentacles
Pentacles хуудас
taro card Seven of Wands
Seven of Wands
taro card Fool
Тэнэг
taro card Lovers
Дурлагчид
taro card Wheel of Fortune
Азын хүрд
taro card Queen of Swords
Сэлэмний хатан хаан
taro card Seven of Pentacles
Долоон бүтээл
taro card Five of Pentacles
Таван тав
taro card Knight of Pentacles
Пентаклийн Найт
taro card Strength
Хүч чадал
taro card Four of Swords
Дөрвөн сэлэм
taro card Five of Wands
Таван саваа
taro card Hanged Man
Дүүжлэгдсэн хүн
taro card Chariot
Тэрэг
taro card Devil
Чөтгөр
taro card World
Дэлхийн
taro card Four of Wands
Дөрвөн саваа
taro card Justice
Шударга ёс
taro card Three of Pentacles
Pentacles-ийн гурав
taro card Magician
Шидтэн
taro card Ace of Cups
Ace Cups
taro card Eight of Wands
Найман саваа
taro card Three of Wands
Гурван саваа
taro card Empress
Хатан хаан
taro card Queen of Wands
Хатан Сатан
taro card Nine of Swords
Есөн сэлэм
taro card Sun
Нар
taro card Hermit
Даяанч
taro card Four of Pentacles
Pentacles-ийн дөрөв
taro card Emperor
Эзэн хаан
taro card Death
Үхэл
taro card Hierophant
Hierophant
taro card Ace of Pentacles
Пентаклийн хөзрийн тамга