Рун бол эрт дээр үеэс друидуудаас мэргэ төлөг хэлдэг эртний хэлбэр юм. Ганц рун уншлага нь таны сонирхол, яаралтай байдлыг шаарддаг одоогийн асуудал, нөхцөл байдалд товч хариулт өгдөг гэдгээрээ алдартай. Рун нь таны бэлэгний нөхцөл байдлын гол цэг эсвэл таны асуултын үндсэн шийдлийг харуулах болно. Асуултдаа цэвэр, өвөрмөц шийдлийг олохын тулд нэг рун сонгоход л хангалттай. Асуултанд анхаарлаа хандуулаарай. Руна таны асуултанд хариулах болно.