Унших тархалтыг сонго

Full deck tarot spread

Full deck tarot spread

Card by card withdraw full tarot deck spread

нэг карт тараана

1 Tarot карт унших

Нэг асуултанд хариулахад хамгийн тохиромжтой

3 карт тархсан

3 Tarot карт уншиж байна

Өнгөрсөн, урьдчилан тохируулсан, ирээдүй

9 карт тархсан

9 Tarot карт унших

Нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийх

4 карт тархсан

4 Tarot карт уншиж байна

Та юу мэддэг вэ; Юу нуугдаж байна; Хаана анхаарлаа төвлөрүүлж, хуурмаг зүйлийг унагах

Жинхэнэ хайр тархав

6 Tarot картууд - жинхэнэ хайр

6 карт тархсан

Гол arcana 6 карт тархсан

Гол arcana 6 карт тархсан

6 карт тархсан

Селтик загалмай

Селтик хөндлөн тарот тархсан

10 карт тархсан

Тийм эсвэл үгүй

Yes or no tarot spread

Yes or no tarot card spread

Free online tarot cards readings with lenormand cards deck. Unlimited tarot readings. You can read spreads daily. For easier access we have facebook chatbot which will answer your questions for free any time - aTarotCards