Cards combination description

Aukštas arkanas Meilužiai and Aukštas arkanas Mėnulis deriniai:
- vulnerability over a relationship, fluctuating feelings or not certain where you stand;
- Reception of spiritual teachings. Growth in a relationship. Negative aspect: gradual lossof purpose. ( by Bill Heidrick );
Lovers tarot card

Card 1 - Meilužiai

In the Lovers card, the man and the woman in the image are being protected and blessed by an angel above. The couple seems secure and happy in their home, which appears to be the Garden of Eden. The fruit tree with the snake behind the woman is a reference to that story, which tells of humanity's fall into temptation and into the realm of flesh and sensuality. The angel depicted here is Raphael, the angel of air - who is of the same element of the zodiac sign that governs this card: Gemini. Air is associated with mental activity, and communication in particular, which is the foundation for healthy relationships. His blessing seems to give this card a sense of balance and harmony, the symbolization of union in a grand and cosmic sense between two opposing forces. 
Full card's description
Moon tarot card

Card 2 - Mėnulis

Susidūrę su Mėnuliu pamatome kelią, kuris veda tolyn. Abipus kelio stovi vilkas ir šuo, atstovaujantys mūsų gyvulišką prigimtį - vienas yra civilizuotas, kitas - laukinis ir laukinis. Iš lango, iš kurio kyla kelias, šliaužioja langai. Tolumoje galime pamatyti du bokštus, besiribojančius su centriniu keliu, dar kartą užsimenančius apie šioje kortelėje matomus dvigubus. Atrodo, kad viskas šioje kortelėje atkartoja kitą, tarsi užsimindamas apie dvi galimybes. Eidami keliu einame smulkia riba tarp sąmoningo ir nesąmoningo, tarp prijaukintos šuns civilizacijos pusės ir gamtos jėgų, kurias atstoja vilkas.  Priešingų galų bokštai atspindi gėrio ir blogio jėgas, o jų išvaizda panašumas gali užsiminti apie sunkumus, su kuriais susiduriame juos atskiriant. 
Full card's description

Similar combinations

Other users combination versions

Only registed users are able to comment
Get private tarot reading from our Professional tarot reader
Filter combinations by card:
Teismo sprendimas Taro kortelė Saulė Taro kortelė Mėnulis Taro kortelė Žvaigždė Taro kortelė Bokštas Taro kortelė velnias Taro kortelė Santūrumas Taro kortelė Mirtis Taro kortelė Pakabintas žmogus Taro kortelė Teisingumas Taro kortelė Laimės ratas Taro kortelė Atsiskyrėlis Taro kortelė Stiprumas Taro kortelė Karieta Taro kortelė Meilužiai Taro kortelė Hierofantas Taro kortelė imperatorius Taro kortelė Imperatorienė Taro kortelė Vyriausioji kunigė Taro kortelė Magas Taro kortelė Kvailys Taro kortelė Septyni lazdelės Taro kortelė Keturi lazdelės Taro kortelė Lazdų asas Taro kortelė Dešimt burtų Taro kortelė Devynios lazdos Taro kortelė Aštuonios lazdelės Taro kortelė Šešios lazdelės Taro kortelė Penkios lazdelės Taro kortelė Trys lazdelės Taro kortelė Du lazdos Taro kortelė Lazdelių puslapis Taro kortelė Lazdų karalienė Taro kortelė Lazdų karalius Taro kortelė Lazdų riteris Taro kortelė Taurių karalius Taro kortelė Taurių karalienė Taro kortelė Taurių riteris Taro kortelė Taurių puslapis Taro kortelė Taurių dešimtukas Taro kortelė Devyni taurės Taro kortelė Aštuonios taurės Taro kortelė Septyni taurės Taro kortelė Šešios taurės Taro kortelė Penki taurės Taro kortelė Keturios taurės Taro kortelė Trys taurės Taro kortelė Du taurės Taro kortelė Taurių asas Taro kortelė Kardų karalius Taro kortelė Kardų riteris Taro kortelė Kardų karalienė Taro kortelė Kardų puslapis Taro kortelė Kardų dešimtukas Taro kortelė Devyni kalavijai Taro kortelė Aštuoni kalavijai Taro kortelė Septyni kardai Taro kortelė Šeši kalavijai Taro kortelė Penki kalavijai Taro kortelė Trys kalavijai Taro kortelė Keturi kardai Taro kortelė Du kardai Taro kortelė Kardų asas Taro kortelė Pentaklų karalius Taro kortelė Pentakulių karalienė Taro kortelė Pentaklų riteris Taro kortelė Pentakulių puslapis Taro kortelė Dešimt Pentaklų Taro kortelė Devyni Pentakuliai Taro kortelė Aštuoni Pentakuliai Taro kortelė Septyni Pentakliai Taro kortelė Šeši Pentakliai Taro kortelė Penkios Pentaklio Taro kortelė Keturi Pentakliai Taro kortelė Trys Pentakliai Taro kortelė Du Pentakliai Taro kortelė Pentakulių tūzas Taro kortelė Pasaulis Taro kortelė
Can't find combination? Use our tarot combination calculator ( tool ), to find combinations automatically Kombinuota skaičiuoklė

Other tarot cards combinations

Teismo sprendimas Mėnulis
Teismo sprendimas tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Teismo sprendimas Meilužiai
Teismo sprendimas tiesiai IR Meilužiai tiesiai
Details
Mėnulis Saulė
Mėnulis tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Mėnulis velnias
Mėnulis tiesiai IR velnias tiesiai
Details
Mėnulis Vyriausioji kunigė
Mėnulis tiesiai IR Vyriausioji kunigė tiesiai
Details
Mėnulis Taurių karalius
Mėnulis tiesiai IR Taurių karalius atvirkščiai
Details
Mėnulis Septyni taurės
Mėnulis tiesiai IR Septyni taurės tiesiai
Details
Mėnulis Du taurės velnias
Mėnulis tiesiai IR Du taurės tiesiai IR velnias tiesiai
Details
Mėnulis Penki kalavijai
Mėnulis tiesiai IR Penki kalavijai tiesiai
Details
Mėnulis Pentaklų karalius
Mėnulis tiesiai IR Pentaklų karalius tiesiai
Details
Žvaigždė Mėnulis
Žvaigždė tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Bokštas Mėnulis
Bokštas tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
velnias Mėnulis
velnias tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Santūrumas Mėnulis
Santūrumas tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Mirtis Mėnulis
Mirtis tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Pakabintas žmogus Mėnulis
Pakabintas žmogus tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Teisingumas Mėnulis
Teisingumas tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Laimės ratas Mėnulis
Laimės ratas tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Atsiskyrėlis Mėnulis
Atsiskyrėlis tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Atsiskyrėlis Meilužiai
Atsiskyrėlis atvirkščiai IR Meilužiai
Details
Stiprumas Mėnulis
Stiprumas tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Karieta Mėnulis
Karieta tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Meilužiai Teismo sprendimas
Meilužiai tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Meilužiai Saulė
Meilužiai tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Meilužiai Mėnulis
Meilužiai tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Meilužiai Žvaigždė
Meilužiai tiesiai IR Žvaigždė tiesiai
Details
Meilužiai Bokštas
Meilužiai tiesiai IR Bokštas tiesiai
Details
Meilužiai velnias
Meilužiai tiesiai IR velnias tiesiai
Details
Meilužiai Santūrumas
Meilužiai tiesiai IR Santūrumas tiesiai
Details
Meilužiai Mirtis
Meilužiai tiesiai IR Mirtis tiesiai
Details
Meilužiai Pakabintas žmogus
Meilužiai tiesiai IR Pakabintas žmogus tiesiai
Details
Meilužiai Teisingumas
Meilužiai tiesiai IR Teisingumas tiesiai
Details
Meilužiai Laimės ratas
Meilužiai tiesiai IR Laimės ratas tiesiai
Details
Meilužiai Atsiskyrėlis
Meilužiai tiesiai IR Atsiskyrėlis tiesiai
Details
Meilužiai Stiprumas
Meilužiai tiesiai IR Stiprumas tiesiai
Details
Meilužiai Karieta
Meilužiai tiesiai IR Karieta tiesiai
Details
Meilužiai Hierofantas Trys taurės
Meilužiai tiesiai IR Hierofantas tiesiai IR Trys taurės tiesiai
Details
Meilužiai Taurių dešimtukas
Meilužiai tiesiai IR Taurių dešimtukas tiesiai
Details
Meilužiai Septyni taurės
Meilužiai tiesiai IR Septyni taurės tiesiai
Details
Meilužiai Penki taurės
Meilužiai tiesiai IR Penki taurės tiesiai
Details
Meilužiai Keturios taurės
Meilužiai tiesiai IR Keturios taurės tiesiai
Details
Meilužiai Du taurės
Meilužiai tiesiai IR Du taurės tiesiai
Details
Meilužiai Trys kalavijai
Meilužiai tiesiai IR Trys kalavijai tiesiai
Details
Meilužiai Keturi kardai
Meilužiai tiesiai IR Keturi kardai tiesiai
Details
Meilužiai Kardų asas
Meilužiai tiesiai IR Kardų asas tiesiai
Details
Meilužiai Dešimt Pentaklų
Meilužiai tiesiai IR Dešimt Pentaklų tiesiai
Details
Meilužiai Dešimt Pentaklų
Meilužiai atvirkščiai IR Dešimt Pentaklų tiesiai
Details
Meilužiai Du Pentakliai
Meilužiai tiesiai IR Du Pentakliai tiesiai
Details
Meilužiai Pentakulių tūzas Taurių dešimtukas
Meilužiai tiesiai IR Pentakulių tūzas tiesiai IR Taurių dešimtukas tiesiai
Details
Hierofantas Mėnulis
Hierofantas tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Hierofantas Meilužiai
Hierofantas tiesiai IR Meilužiai tiesiai
Details
imperatorius Mėnulis
imperatorius tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
imperatorius Meilužiai
imperatorius tiesiai IR Meilužiai tiesiai
Details
Imperatorienė Mėnulis
Imperatorienė tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Imperatorienė Meilužiai
Imperatorienė tiesiai IR Meilužiai tiesiai
Details
Vyriausioji kunigė Meilužiai
Vyriausioji kunigė tiesiai IR Meilužiai tiesiai
Details
Magas Mėnulis
Magas tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Magas Meilužiai
Magas IR Meilužiai
Details
Kvailys Mėnulis
Kvailys tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Kvailys Meilužiai
Kvailys tiesiai IR Meilužiai tiesiai
Details
Kvailys Meilužiai Taurių karalienė
Kvailys tiesiai IR Meilužiai tiesiai IR Taurių karalienė tiesiai
Details
Septyni lazdelės Mėnulis
Septyni lazdelės tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Lazdų asas Meilužiai
Lazdų asas tiesiai IR Meilužiai tiesiai
Details
Taurių asas Meilužiai
Taurių asas tiesiai IR Meilužiai tiesiai
Details
Penki kalavijai Meilužiai velnias
Penki kalavijai tiesiai IR Meilužiai tiesiai IR velnias tiesiai
Details
Keturi Pentakliai Meilužiai
Keturi Pentakliai tiesiai IR Meilužiai tiesiai
Details
Trys Pentakliai Meilužiai
Trys Pentakliai tiesiai IR Meilužiai tiesiai
Details
Pasaulis Mėnulis
Pasaulis tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Pasaulis Meilužiai
Pasaulis tiesiai IR Meilužiai tiesiai
Details