Cards combination description

Aukštas arkanas Magas and Aukštas arkanas Saulė deriniai:
- willpower joy;
- willpower success;
- willpower celebration;
- willpower positivity;
- desire joy;
- desire success;
- desire celebration;
- desire positivity;
- creation joy;
- creation success;
- creation celebration;
- creation positivity;
- manifestation joy;
- manifestation success;
- manifestation celebration;
- manifestation positivity;
- A person who can heal sicknessboth in mind and body. ( by Bill Heidrick );
Magician tarot card

Card 1 - Magas

The Magician is one tarot card that is filled with symbolism. The central figure depicts someone with one hand pointed to the sky, while the other hand points to the ground, as if to say "as above, so below". This is a rather complicated phrase, but its summarization is that earth reflects heaven, the outer world reflects within, the microcosm reflects the macrocosm, earth reflects God. It can also be interpreted here that the magician symbolizes the ability to act as a go-between between the world above and the contemporary, human world.  On his table, the magician also wields all the suits of the tarot. This symbolizes the four elements being connected by this magician - the four elements being earth, water, air, and fire. The infinity sign on his head indicates the infinite possibilities of creation with the will.
Full card's description
Sun tarot card

Card 2 - Saulė

Saulės kortelė suteikia optimizmo ir pasitenkinimo jausmą. Ši korta rodo aušrą, einančią tamsiausiomis naktimis. Saulė yra visos mūsų planetos gyvybės šaltinis ir ji atspindi pačią gyvybės energiją. Kortelėje yra pavaizduotas vaikas, linksmai žaidžiantis priekiniame plane. Mūsų nekaltumo simbolis - tai laimė, atsirandanti, kai esi lygiavertis su savo tikruoju savimi. Vaikas yra nuogas, vadinasi, jis neturi visiškai nieko slėpti. Kortelėje taip pat vaizduojamas vaikystės nekaltumas ir absoliutus tyrumas. Tai ypač pabrėžiama per baltą žirgą, ant kurio vaikas joja. Žirgas čia taip pat yra stiprybės ir kilnumo simbolis.
Full card's description

Similar combinations

No
 / 
Yes
   
Was this helpful?

Other users combination versions

Only registed users are able to comment
1 tarot kortelės skaitymas 3 Taro kortų skaitymas 9 tarot kortelių rodmenys Numerologijos skaitymas
Filter combinations by card:
Teismo sprendimas Taro kortelė Saulė Taro kortelė Mėnulis Taro kortelė Žvaigždė Taro kortelė Bokštas Taro kortelė velnias Taro kortelė Santūrumas Taro kortelė Mirtis Taro kortelė Pakabintas žmogus Taro kortelė Teisingumas Taro kortelė Laimės ratas Taro kortelė Atsiskyrėlis Taro kortelė Stiprumas Taro kortelė Karieta Taro kortelė Meilužiai Taro kortelė Hierofantas Taro kortelė imperatorius Taro kortelė Imperatorienė Taro kortelė Vyriausioji kunigė Taro kortelė Magas Taro kortelė Kvailys Taro kortelė Septyni lazdelės Taro kortelė Keturi lazdelės Taro kortelė Lazdų asas Taro kortelė Dešimt burtų Taro kortelė Devynios lazdos Taro kortelė Aštuonios lazdelės Taro kortelė Šešios lazdelės Taro kortelė Penkios lazdelės Taro kortelė Trys lazdelės Taro kortelė Du lazdos Taro kortelė Lazdelių puslapis Taro kortelė Lazdų karalienė Taro kortelė Lazdų karalius Taro kortelė Lazdų riteris Taro kortelė Taurių karalius Taro kortelė Taurių karalienė Taro kortelė Taurių riteris Taro kortelė Taurių puslapis Taro kortelė Taurių dešimtukas Taro kortelė Devyni taurės Taro kortelė Aštuonios taurės Taro kortelė Septyni taurės Taro kortelė Šešios taurės Taro kortelė Penki taurės Taro kortelė Keturios taurės Taro kortelė Trys taurės Taro kortelė Du taurės Taro kortelė Taurių asas Taro kortelė Kardų karalius Taro kortelė Kardų riteris Taro kortelė Kardų karalienė Taro kortelė Kardų puslapis Taro kortelė Kardų dešimtukas Taro kortelė Devyni kalavijai Taro kortelė Aštuoni kalavijai Taro kortelė Septyni kardai Taro kortelė Šeši kalavijai Taro kortelė Penki kalavijai Taro kortelė Trys kalavijai Taro kortelė Keturi kardai Taro kortelė Du kardai Taro kortelė Kardų asas Taro kortelė Pentaklų karalius Taro kortelė Pentakulių karalienė Taro kortelė Pentaklų riteris Taro kortelė Pentakulių puslapis Taro kortelė Dešimt Pentaklų Taro kortelė Devyni Pentakuliai Taro kortelė Aštuoni Pentakuliai Taro kortelė Septyni Pentakliai Taro kortelė Šeši Pentakliai Taro kortelė Penkios Pentaklio Taro kortelė Keturi Pentakliai Taro kortelė Trys Pentakliai Taro kortelė Du Pentakliai Taro kortelė Pentakulių tūzas Taro kortelė Pasaulis Taro kortelė
Can't find combination? Use our tarot combination calculator ( tool ), to find combinations automatically Kombinuota skaičiuoklė

Other tarot cards combinations

Teismo sprendimas Magas
Teismo sprendimas tiesiai IR Magas tiesiai
Details
Saulė Teismo sprendimas
Saulė IR Teismo sprendimas
Details
Saulė velnias
Saulė tiesiai IR velnias tiesiai
Details
Saulė Magas
Saulė tiesiai IR Magas atvirkščiai
Details
Saulė Aštuonios taurės
Saulė tiesiai IR Aštuonios taurės tiesiai
Details
Saulė Keturios taurės
Saulė tiesiai IR Keturios taurės tiesiai
Details
Saulė Kardų riteris
Saulė tiesiai IR Kardų riteris atvirkščiai
Details
Saulė Kardų dešimtukas
Saulė tiesiai IR Kardų dešimtukas tiesiai
Details
Saulė Devyni kalavijai Pasaulis
Saulė tiesiai IR Devyni kalavijai tiesiai IR Pasaulis tiesiai
Details
Saulė Pentakulių karalienė
Saulė tiesiai IR Pentakulių karalienė atvirkščiai
Details
Saulė Devyni Pentakuliai
Saulė tiesiai IR Devyni Pentakuliai tiesiai
Details
Mėnulis Saulė
Mėnulis tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Žvaigždė Saulė
Žvaigždė tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Bokštas Saulė
Bokštas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
velnias Magas
velnias tiesiai IR Magas tiesiai
Details
Santūrumas Saulė
Santūrumas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Mirtis Saulė
Mirtis tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Pakabintas žmogus Saulė
Pakabintas žmogus tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Teisingumas Saulė
Teisingumas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Laimės ratas Saulė
Laimės ratas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Atsiskyrėlis Saulė
Atsiskyrėlis tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Stiprumas Saulė
Stiprumas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Karieta Saulė
Karieta tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Meilužiai Saulė
Meilužiai tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Hierofantas Saulė
Hierofantas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
imperatorius Saulė
imperatorius tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Imperatorienė Saulė
Imperatorienė tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Imperatorienė Magas
Imperatorienė tiesiai IR Magas tiesiai
Details
Vyriausioji kunigė Saulė
Vyriausioji kunigė tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Magas Teismo sprendimas
Magas tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Magas Saulė
Magas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Magas Mėnulis
Magas tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Magas Žvaigždė
Magas tiesiai IR Žvaigždė tiesiai
Details
Magas Bokštas
Magas tiesiai IR Bokštas tiesiai
Details
Magas velnias
Magas tiesiai IR velnias tiesiai
Details
Magas Santūrumas
Magas tiesiai IR Santūrumas tiesiai
Details
Magas Mirtis
Magas tiesiai IR Mirtis tiesiai
Details
Magas Pakabintas žmogus
Magas tiesiai IR Pakabintas žmogus tiesiai
Details
Magas Teisingumas
Magas tiesiai IR Teisingumas tiesiai
Details
Magas Laimės ratas
Magas tiesiai IR Laimės ratas tiesiai
Details
Magas Atsiskyrėlis
Magas tiesiai IR Atsiskyrėlis tiesiai
Details
Magas Stiprumas
Magas tiesiai IR Stiprumas tiesiai
Details
Magas Karieta
Magas tiesiai IR Karieta tiesiai
Details
Magas Meilužiai
Magas IR Meilužiai
Details
Magas Hierofantas
Magas tiesiai IR Hierofantas tiesiai
Details
Magas imperatorius
Magas tiesiai IR imperatorius tiesiai
Details
Magas Vyriausioji kunigė
Magas tiesiai IR Vyriausioji kunigė tiesiai
Details
Magas Kvailys
Magas tiesiai IR Kvailys
Details
Magas Devyni taurės
Magas tiesiai IR Devyni taurės tiesiai
Details
Magas Septyni kardai
Magas tiesiai IR Septyni kardai tiesiai
Details
Magas Penki kalavijai
Magas tiesiai IR Penki kalavijai tiesiai
Details
Magas Keturi Pentakliai
Magas tiesiai IR Keturi Pentakliai atvirkščiai
Details
Magas Trys Pentakliai
Magas tiesiai IR Trys Pentakliai tiesiai
Details
Kvailys Saulė
Kvailys tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Devyni taurės Saulė
Devyni taurės tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Penki taurės Saulė
Penki taurės tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Kardų dešimtukas Saulė
Kardų dešimtukas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Aštuoni kalavijai Magas
Aštuoni kalavijai tiesiai IR Magas tiesiai
Details
Pentakulių tūzas Saulė
Pentakulių tūzas IR Saulė
Details
Pasaulis Saulė
Pasaulis tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Pasaulis Magas
Pasaulis tiesiai IR Magas tiesiai
Details