Cards combination description

Aukštas arkanas Hierofantas and Aukštas arkanas Saulė deriniai:
- Šiltas oras. Meilė laukinei
šaliai. Jausmas, semiantis jėgos iš gamtos.
- tradicijos džiaugsmas;
- tradicijos sėkmė;
- tradicijos šventė;
- tradicijos pozityvumas;
- atitikties džiaugsmas;
- atitikties sėkmė;
- atitikties šventė;
- atitikties pozityvumas;
- moralės džiaugsmas;
- moralės sėkmė;
- moralės šventė;
- moralės pozityvumas;
- etikos džiaugsmas;
- etikos sėkmė;
- etikos šventė;
- etikos pozityvumas;
- Šiltas oras. Meilė laukinei šaliai. Jausmas, semiantis jėgos iš gamtos. ( Billas Heidrickas );
Hierophant tarot card

Card 1 - Hierofantas

The card depicts a religious figure that sits in a rather formal environment characteristic for a church. He is wearing three elaborate vestments which are designated to represent the three different worlds. His right hand is properly raised in an act of benediction, a sign of blessing – it s the same hand that the Magician has raised. In his other hand, he carries a triple cross, which is associated traditionally with the pope. Each of the horizontal bars in the cross are thought to represent the Father, the Son and the Holy Ghost. Beneath him, two acolytes are seated, representing the transfer of sacred knowledge within institutions. Through these acolytes, the card also comes to represent following the path to knowledge and education. This card is also known as the High Priest in certain decks - as well as the Pope. He is acting as the masculine counterpart of another card which is known as the High Priestess. This card is ruled by Taurus. 
Full card's description
Sun tarot card

Card 2 - Saulė

Saulės kortelė suteikia optimizmo ir pasitenkinimo jausmą. Ši korta rodo aušrą, einančią tamsiausiomis naktimis. Saulė yra visos mūsų planetos gyvybės šaltinis ir ji atspindi pačią gyvybės energiją. Kortelėje yra pavaizduotas vaikas, linksmai žaidžiantis priekiniame plane. Mūsų nekaltumo simbolis - tai laimė, atsirandanti, kai esi lygiavertis su savo tikruoju savimi. Vaikas yra nuogas, vadinasi, jis neturi visiškai nieko slėpti. Kortelėje taip pat vaizduojamas vaikystės nekaltumas ir absoliutus tyrumas. Tai ypač pabrėžiama per baltą žirgą, ant kurio vaikas joja. Žirgas čia taip pat yra stiprybės ir kilnumo simbolis.
Full card's description

Similar combinations

No
 / 
Yes
   
Was this helpful?

Other users combination versions

Only registed users are able to comment
1 tarot kortelės skaitymas 3 Taro kortų skaitymas 9 tarot kortelių rodmenys Numerologijos skaitymas
Filter combinations by card:
Teismo sprendimas Taro kortelė Saulė Taro kortelė Mėnulis Taro kortelė Žvaigždė Taro kortelė Bokštas Taro kortelė velnias Taro kortelė Santūrumas Taro kortelė Mirtis Taro kortelė Pakabintas žmogus Taro kortelė Teisingumas Taro kortelė Laimės ratas Taro kortelė Atsiskyrėlis Taro kortelė Stiprumas Taro kortelė Karieta Taro kortelė Meilužiai Taro kortelė Hierofantas Taro kortelė imperatorius Taro kortelė Imperatorienė Taro kortelė Vyriausioji kunigė Taro kortelė Magas Taro kortelė Kvailys Taro kortelė Septyni lazdelės Taro kortelė Keturi lazdelės Taro kortelė Lazdų asas Taro kortelė Dešimt burtų Taro kortelė Devynios lazdos Taro kortelė Aštuonios lazdelės Taro kortelė Šešios lazdelės Taro kortelė Penkios lazdelės Taro kortelė Trys lazdelės Taro kortelė Du lazdos Taro kortelė Lazdelių puslapis Taro kortelė Lazdų karalienė Taro kortelė Lazdų karalius Taro kortelė Lazdų riteris Taro kortelė Taurių karalius Taro kortelė Taurių karalienė Taro kortelė Taurių riteris Taro kortelė Taurių puslapis Taro kortelė Taurių dešimtukas Taro kortelė Devyni taurės Taro kortelė Aštuonios taurės Taro kortelė Septyni taurės Taro kortelė Šešios taurės Taro kortelė Penki taurės Taro kortelė Keturios taurės Taro kortelė Trys taurės Taro kortelė Du taurės Taro kortelė Taurių asas Taro kortelė Kardų karalius Taro kortelė Kardų riteris Taro kortelė Kardų karalienė Taro kortelė Kardų puslapis Taro kortelė Kardų dešimtukas Taro kortelė Devyni kalavijai Taro kortelė Aštuoni kalavijai Taro kortelė Septyni kardai Taro kortelė Šeši kalavijai Taro kortelė Penki kalavijai Taro kortelė Trys kalavijai Taro kortelė Keturi kardai Taro kortelė Du kardai Taro kortelė Kardų asas Taro kortelė Pentaklų karalius Taro kortelė Pentakulių karalienė Taro kortelė Pentaklų riteris Taro kortelė Pentakulių puslapis Taro kortelė Dešimt Pentaklų Taro kortelė Devyni Pentakuliai Taro kortelė Aštuoni Pentakuliai Taro kortelė Septyni Pentakliai Taro kortelė Šeši Pentakliai Taro kortelė Penkios Pentaklio Taro kortelė Keturi Pentakliai Taro kortelė Trys Pentakliai Taro kortelė Du Pentakliai Taro kortelė Pentakulių tūzas Taro kortelė Pasaulis Taro kortelė
Can't find combination? Use our tarot combination calculator ( tool ), to find combinations automatically Kombinuota skaičiuoklė

Other tarot cards combinations

Teismo sprendimas Hierofantas
Teismo sprendimas tiesiai IR Hierofantas tiesiai
Details
Saulė Teismo sprendimas
Saulė IR Teismo sprendimas
Details
Saulė velnias
Saulė tiesiai IR velnias tiesiai
Details
Saulė Magas
Saulė tiesiai IR Magas atvirkščiai
Details
Saulė Aštuonios taurės
Saulė tiesiai IR Aštuonios taurės tiesiai
Details
Saulė Keturios taurės
Saulė tiesiai IR Keturios taurės tiesiai
Details
Saulė Kardų riteris
Saulė tiesiai IR Kardų riteris atvirkščiai
Details
Saulė Kardų dešimtukas
Saulė tiesiai IR Kardų dešimtukas tiesiai
Details
Saulė Devyni kalavijai Pasaulis
Saulė tiesiai IR Devyni kalavijai tiesiai IR Pasaulis tiesiai
Details
Saulė Pentakulių karalienė
Saulė tiesiai IR Pentakulių karalienė atvirkščiai
Details
Saulė Devyni Pentakuliai
Saulė tiesiai IR Devyni Pentakuliai tiesiai
Details
Mėnulis Saulė
Mėnulis tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Žvaigždė Saulė
Žvaigždė tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Bokštas Saulė
Bokštas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
velnias Hierofantas
velnias tiesiai IR Hierofantas tiesiai
Details
Santūrumas Saulė
Santūrumas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Santūrumas Hierofantas Keturi kardai
Santūrumas tiesiai IR Hierofantas tiesiai IR Keturi kardai tiesiai
Details
Mirtis Saulė
Mirtis tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Pakabintas žmogus Saulė
Pakabintas žmogus tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Teisingumas Saulė
Teisingumas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Teisingumas Hierofantas imperatorius
Teisingumas tiesiai IR Hierofantas tiesiai IR imperatorius tiesiai
Details
Laimės ratas Saulė
Laimės ratas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Atsiskyrėlis Saulė
Atsiskyrėlis tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Atsiskyrėlis Hierofantas
Atsiskyrėlis tiesiai IR Hierofantas tiesiai
Details
Atsiskyrėlis Aštuoni Pentakuliai Hierofantas
Atsiskyrėlis tiesiai IR Aštuoni Pentakuliai tiesiai IR Hierofantas tiesiai
Details
Stiprumas Saulė
Stiprumas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Karieta Saulė
Karieta tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Meilužiai Saulė
Meilužiai tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Meilužiai Hierofantas Trys taurės
Meilužiai tiesiai IR Hierofantas tiesiai IR Trys taurės tiesiai
Details
Hierofantas Teismo sprendimas
Hierofantas tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Hierofantas Saulė
Hierofantas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Hierofantas Mėnulis
Hierofantas tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Hierofantas Žvaigždė
Hierofantas tiesiai IR Žvaigždė tiesiai
Details
Hierofantas Bokštas
Hierofantas tiesiai IR Bokštas tiesiai
Details
Hierofantas velnias
Hierofantas atvirkščiai IR velnias
Details
Hierofantas Santūrumas
Hierofantas tiesiai IR Santūrumas tiesiai
Details
Hierofantas Santūrumas Keturi kardai
Hierofantas tiesiai IR Santūrumas tiesiai IR Keturi kardai tiesiai
Details
Hierofantas Mirtis
Hierofantas tiesiai IR Mirtis tiesiai
Details
Hierofantas Pakabintas žmogus
Hierofantas tiesiai IR Pakabintas žmogus tiesiai
Details
Hierofantas Teisingumas
Hierofantas tiesiai IR Teisingumas tiesiai
Details
Hierofantas Laimės ratas
Hierofantas tiesiai IR Laimės ratas tiesiai
Details
Hierofantas Stiprumas
Hierofantas tiesiai IR Stiprumas tiesiai
Details
Hierofantas Karieta
Hierofantas tiesiai IR Karieta tiesiai
Details
Hierofantas Meilužiai
Hierofantas tiesiai IR Meilužiai tiesiai
Details
Hierofantas imperatorius Teisingumas
Hierofantas tiesiai IR imperatorius tiesiai IR Teisingumas tiesiai
Details
Hierofantas Trys taurės
Hierofantas tiesiai IR Trys taurės tiesiai
Details
Hierofantas Aštuoni kalavijai
Hierofantas tiesiai IR Aštuoni kalavijai tiesiai
Details
Hierofantas Dešimt Pentaklų
Hierofantas tiesiai IR Dešimt Pentaklų tiesiai
Details
Hierofantas Šeši Pentakliai
Hierofantas tiesiai IR Šeši Pentakliai tiesiai
Details
imperatorius Saulė
imperatorius tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
imperatorius Hierofantas
imperatorius tiesiai IR Hierofantas tiesiai
Details
imperatorius Hierofantas Teisingumas
imperatorius tiesiai IR Hierofantas tiesiai IR Teisingumas tiesiai
Details
Imperatorienė Saulė
Imperatorienė tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Imperatorienė Hierofantas
Imperatorienė tiesiai IR Hierofantas tiesiai
Details
Vyriausioji kunigė Saulė
Vyriausioji kunigė tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Vyriausioji kunigė Hierofantas
Vyriausioji kunigė tiesiai IR Hierofantas tiesiai
Details
Magas Saulė
Magas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Magas Hierofantas
Magas tiesiai IR Hierofantas tiesiai
Details
Kvailys Saulė
Kvailys tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Kvailys Hierofantas
Kvailys tiesiai IR Hierofantas tiesiai
Details
Taurių dešimtukas Hierofantas Trys taurės
Taurių dešimtukas tiesiai IR Hierofantas tiesiai IR Trys taurės tiesiai
Details
Devyni taurės Saulė
Devyni taurės tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Penki taurės Saulė
Penki taurės tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Du taurės Hierofantas Trys taurės
Du taurės tiesiai IR Hierofantas tiesiai IR Trys taurės tiesiai
Details
Kardų dešimtukas Saulė
Kardų dešimtukas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Aštuoni Pentakuliai Hierofantas Pentakulių tūzas
Aštuoni Pentakuliai tiesiai IR Hierofantas tiesiai IR Pentakulių tūzas tiesiai
Details
Pentakulių tūzas Saulė
Pentakulių tūzas IR Saulė
Details
Pasaulis Saulė
Pasaulis tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Pasaulis Hierofantas
Pasaulis tiesiai IR Hierofantas tiesiai
Details