Cards combination description

Aukštas arkanas Teismo sprendimas and Aukštas arkanas imperatorius deriniai:
- Pripažįstama augimo ciklo pabaiga. Tikslų ir metodų keitimo taškas. Baigimas;
- apmąstymų autoritetas;
- atspindžio struktūra;
- atspindėjimo kontrolė;
- atspindinti tėvystę;
- apskaitos institucija;
- skaičiavimo struktūra;
- apskaitos kontrolė;
- skaičiuojant tėvystę;
- bundanti valdžia;
- bundanti struktūra;
- pabudimo kontrolė;
- pažadinti tėvystę;
- Perėjimas į naują užbaigimo viršūnę. Gali pasireikšti psichokinezė. Nebandykite nieko tvirtinti. ( Billas Heidrickas );
Judgement tarot card

Card 1 - Teismo sprendimas

Ši korta vaizduoja, koks būtų paskutinis teismo sprendimas, įvairiomis formomis, kurios įgauna daugelį mitologijų. Teismo kortos atvaizde matyti moterys, vyrai ir vaikai, kurie kyla iš kapo, norėdami atsakyti į Gabrielio trimito skambutį. Jų ištiestos rankos simbolizuoja, kad jie yra pasirengę būti vertinami visatos. Jie ruošiasi susitikti su savo kūrėju, pasveria savo veiksmus ir sužino, kur praleis likusį amžinybę: danguje ar pragare. Didžiulė potvynio banga fone rodo, kad teismo sprendimo neišvengsi ir kad šis sprendimas bus galutinis. Teismą valdo Plutonas, kuris yra požemio valdovas. Mirtyje yra šios kortos atgarsių, nes jie abu mums primena, kad viskas baigiasi ir kad ateina nauja pradžia.
Full card's description
Emperor tarot card

Card 2 - imperatorius

In the Emperor tarot card, a stoic ruler figure can be seen on his throne, which is adorned with the heads of four rams, representing his astrological sign - Aries. In one hand, he carries a scepter, representing his reign and his right to rule, and in the other an orb, a symbol of the kingdom that he watches over. The long beard of the emperor represents his vast experience; over time he has learned much about what it takes to rule, to establish power, authority and complete order for the benefit of his people. Behind him, the barren mountains shows his determination, his ambition for greater heights and his leadership capability. Contrast this with his complement, the Empress, whose flowing fields are filled with nurturing kindness. The Emperor instead rules with grit, strength and force.
Full card's description

Similar combinations

No
 / 
Yes
   
Was this helpful?

Other users combination versions

No comments.. Only registed users are able to comment
1 tarot kortelės skaitymas 3 Taro kortų skaitymas 9 tarot kortelių rodmenys Numerologijos skaitymas
Filter combinations by card:
Teismo sprendimas Taro kortelė Saulė Taro kortelė Mėnulis Taro kortelė Žvaigždė Taro kortelė Bokštas Taro kortelė velnias Taro kortelė Santūrumas Taro kortelė Mirtis Taro kortelė Pakabintas žmogus Taro kortelė Teisingumas Taro kortelė Laimės ratas Taro kortelė Atsiskyrėlis Taro kortelė Stiprumas Taro kortelė Karieta Taro kortelė Meilužiai Taro kortelė Hierofantas Taro kortelė imperatorius Taro kortelė Imperatorienė Taro kortelė Vyriausioji kunigė Taro kortelė Magas Taro kortelė Kvailys Taro kortelė Septyni lazdelės Taro kortelė Keturi lazdelės Taro kortelė Lazdų asas Taro kortelė Dešimt burtų Taro kortelė Devynios lazdos Taro kortelė Aštuonios lazdelės Taro kortelė Šešios lazdelės Taro kortelė Penkios lazdelės Taro kortelė Trys lazdelės Taro kortelė Du lazdos Taro kortelė Lazdelių puslapis Taro kortelė Lazdų karalienė Taro kortelė Lazdų karalius Taro kortelė Lazdų riteris Taro kortelė Taurių karalius Taro kortelė Taurių karalienė Taro kortelė Taurių riteris Taro kortelė Taurių puslapis Taro kortelė Taurių dešimtukas Taro kortelė Devyni taurės Taro kortelė Aštuonios taurės Taro kortelė Septyni taurės Taro kortelė Šešios taurės Taro kortelė Penki taurės Taro kortelė Keturios taurės Taro kortelė Trys taurės Taro kortelė Du taurės Taro kortelė Taurių asas Taro kortelė Kardų karalius Taro kortelė Kardų riteris Taro kortelė Kardų karalienė Taro kortelė Kardų puslapis Taro kortelė Kardų dešimtukas Taro kortelė Devyni kalavijai Taro kortelė Aštuoni kalavijai Taro kortelė Septyni kardai Taro kortelė Šeši kalavijai Taro kortelė Penki kalavijai Taro kortelė Trys kalavijai Taro kortelė Keturi kardai Taro kortelė Du kardai Taro kortelė Kardų asas Taro kortelė Pentaklų karalius Taro kortelė Pentakulių karalienė Taro kortelė Pentaklų riteris Taro kortelė Pentakulių puslapis Taro kortelė Dešimt Pentaklų Taro kortelė Devyni Pentakuliai Taro kortelė Aštuoni Pentakuliai Taro kortelė Septyni Pentakliai Taro kortelė Šeši Pentakliai Taro kortelė Penkios Pentaklio Taro kortelė Keturi Pentakliai Taro kortelė Trys Pentakliai Taro kortelė Du Pentakliai Taro kortelė Pentakulių tūzas Taro kortelė Pasaulis Taro kortelė
Can't find combination? Use our tarot combination calculator ( tool ), to find combinations automatically Kombinuota skaičiuoklė

Other tarot cards combinations

Teismo sprendimas Mėnulis
Teismo sprendimas tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Teismo sprendimas Žvaigždė
Teismo sprendimas IR Žvaigždė
Details
Teismo sprendimas Bokštas
Teismo sprendimas tiesiai IR Bokštas tiesiai
Details
Teismo sprendimas Santūrumas
Teismo sprendimas IR Santūrumas
Details
Teismo sprendimas Pakabintas žmogus
Teismo sprendimas tiesiai IR Pakabintas žmogus tiesiai
Details
Teismo sprendimas Atsiskyrėlis
Teismo sprendimas tiesiai IR Atsiskyrėlis tiesiai
Details
Teismo sprendimas Karieta
Teismo sprendimas tiesiai IR Karieta tiesiai
Details
Teismo sprendimas Meilužiai
Teismo sprendimas tiesiai IR Meilužiai tiesiai
Details
Teismo sprendimas Hierofantas
Teismo sprendimas tiesiai IR Hierofantas tiesiai
Details
Teismo sprendimas imperatorius
Teismo sprendimas IR imperatorius
Details
Teismo sprendimas Vyriausioji kunigė
Teismo sprendimas tiesiai IR Vyriausioji kunigė tiesiai
Details
Teismo sprendimas Magas
Teismo sprendimas tiesiai IR Magas tiesiai
Details
Teismo sprendimas Kvailys
Teismo sprendimas tiesiai IR Kvailys tiesiai
Details
Teismo sprendimas Taurių dešimtukas
Teismo sprendimas tiesiai IR Taurių dešimtukas tiesiai
Details
Saulė Teismo sprendimas
Saulė IR Teismo sprendimas
Details
Bokštas Teismo sprendimas
Bokštas tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
velnias Teismo sprendimas
velnias IR Teismo sprendimas
Details
velnias Teismo sprendimas
velnias tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Santūrumas Teismo sprendimas
Santūrumas tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Mirtis Teismo sprendimas
Mirtis tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Pakabintas žmogus Teismo sprendimas
Pakabintas žmogus tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Teisingumas Teismo sprendimas
Teisingumas tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Teisingumas Hierofantas imperatorius
Teisingumas tiesiai IR Hierofantas tiesiai IR imperatorius tiesiai
Details
Laimės ratas Teismo sprendimas
Laimės ratas tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Atsiskyrėlis Teismo sprendimas
Atsiskyrėlis tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Atsiskyrėlis imperatorius
Atsiskyrėlis atvirkščiai IR imperatorius tiesiai
Details
Stiprumas Teismo sprendimas
Stiprumas tiesiai IR Teismo sprendimas atvirkščiai
Details
Stiprumas Teismo sprendimas
Stiprumas tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Karieta Teismo sprendimas
Karieta tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Meilužiai Teismo sprendimas
Meilužiai tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Hierofantas Teismo sprendimas
Hierofantas tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Hierofantas imperatorius Teisingumas
Hierofantas tiesiai IR imperatorius tiesiai IR Teisingumas tiesiai
Details
imperatorius Teismo sprendimas
imperatorius tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
imperatorius Saulė
imperatorius tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
imperatorius Mėnulis
imperatorius tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
imperatorius Žvaigždė
imperatorius tiesiai IR Žvaigždė tiesiai
Details
imperatorius Bokštas
imperatorius tiesiai IR Bokštas tiesiai
Details
imperatorius velnias
imperatorius tiesiai IR velnias tiesiai
Details
imperatorius Santūrumas
imperatorius tiesiai IR Santūrumas tiesiai
Details
imperatorius Mirtis
imperatorius tiesiai IR Mirtis tiesiai
Details
imperatorius Pakabintas žmogus
imperatorius tiesiai IR Pakabintas žmogus tiesiai
Details
imperatorius Teisingumas
imperatorius tiesiai IR Teisingumas tiesiai
Details
imperatorius Laimės ratas
imperatorius tiesiai IR Laimės ratas tiesiai
Details
imperatorius Atsiskyrėlis
imperatorius tiesiai IR Atsiskyrėlis tiesiai
Details
imperatorius Stiprumas
imperatorius tiesiai IR Stiprumas tiesiai
Details
imperatorius Karieta
imperatorius tiesiai IR Karieta tiesiai
Details
imperatorius Meilužiai
imperatorius tiesiai IR Meilužiai tiesiai
Details
imperatorius Hierofantas
imperatorius tiesiai IR Hierofantas tiesiai
Details
imperatorius Hierofantas Teisingumas
imperatorius tiesiai IR Hierofantas tiesiai IR Teisingumas tiesiai
Details
imperatorius Imperatorienė
imperatorius tiesiai IR Imperatorienė tiesiai
Details
imperatorius Septyni lazdelės
imperatorius tiesiai IR Septyni lazdelės tiesiai
Details
imperatorius Septyni kardai
imperatorius tiesiai IR Septyni kardai tiesiai
Details
imperatorius Šeši Pentakliai Du lazdos
imperatorius tiesiai IR Šeši Pentakliai tiesiai IR Du lazdos tiesiai
Details
Imperatorienė Teismo sprendimas
Imperatorienė IR Teismo sprendimas
Details
Imperatorienė Teismo sprendimas
Imperatorienė tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Vyriausioji kunigė Teismo sprendimas
Vyriausioji kunigė tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Vyriausioji kunigė imperatorius
Vyriausioji kunigė tiesiai IR imperatorius tiesiai
Details
Magas Teismo sprendimas
Magas tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Magas imperatorius
Magas tiesiai IR imperatorius tiesiai
Details
Kvailys Teismo sprendimas
Kvailys tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Kvailys imperatorius
Kvailys tiesiai IR imperatorius tiesiai
Details
Septyni lazdelės imperatorius
Septyni lazdelės tiesiai IR imperatorius tiesiai
Details
Šešios lazdelės imperatorius
Šešios lazdelės tiesiai IR imperatorius tiesiai
Details
Lazdų riteris Teismo sprendimas Dešimt Pentaklų
Lazdų riteris tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai IR Dešimt Pentaklų tiesiai
Details
Šešios taurės Santūrumas Teismo sprendimas
Šešios taurės tiesiai IR Santūrumas tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Šešios taurės Dešimt Pentaklų Teismo sprendimas
Šešios taurės tiesiai IR Dešimt Pentaklų tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Aštuoni Pentakuliai Teismo sprendimas
Aštuoni Pentakuliai tiesiai IR Teismo sprendimas tiesiai
Details
Pasaulis Teismo sprendimas
Pasaulis IR Teismo sprendimas
Details
Pasaulis imperatorius
Pasaulis tiesiai IR imperatorius tiesiai
Details