Cards combination description

Aukštas arkanas Saulė and Žemas arkanas Devyni kalavijai and Aukštas arkanas Pasaulis deriniai:
- success hopelessness harmony;
- success hopelessness completion;
- success trauma harmony;
- success trauma completion;
- celebration hopelessness harmony;
- celebration hopelessness completion;
- celebration trauma harmony;
- celebration trauma completion;
- positivity hopelessness harmony;
- positivity hopelessness completion;
- positivity trauma harmony;
- positivity trauma completion;
Sun tarot card

Card 1 - Saulė

Saulės kortelė suteikia optimizmo ir pasitenkinimo jausmą. Ši korta rodo aušrą, einančią tamsiausiomis naktimis. Saulė yra visos mūsų planetos gyvybės šaltinis ir ji atspindi pačią gyvybės energiją. Kortelėje yra pavaizduotas vaikas, linksmai žaidžiantis priekiniame plane. Mūsų nekaltumo simbolis - tai laimė, atsirandanti, kai esi lygiavertis su savo tikruoju savimi. Vaikas yra nuogas, vadinasi, jis neturi visiškai nieko slėpti. Kortelėje taip pat vaizduojamas vaikystės nekaltumas ir absoliutus tyrumas. Tai ypač pabrėžiama per baltą žirgą, ant kurio vaikas joja. Žirgas čia taip pat yra stiprybės ir kilnumo simbolis.
Full card's description
Nine of Swords tarot card

Card 2 - Devyni kalavijai

The Nine of Swords depicts a woman that is sitting on her bed while she holds her head in her hands. It appears as though the woman has just awakened from a very bad nightmare. She seems to be upset, anxious and fearful. Nine swords are hanging on her wall, and a carving that depicts a person defeated by another can be found in her bed. The quilt has been decorated with various astrological symbols and roses. Here we see the same woman in that we saw earlier in the Eight of Swords - and perhaps, she was finally released, but haunted by the nightmares of the suffering she endured while she was left and deserted.
Full card's description
World tarot card

Card 3 - Pasaulis

The World card in the tarot deck has a dancing figure at the center. The dancing figure on the card has one leg crossed over the other and holds a wand in either hand. She symbolizes balance and evolution in movement. The fulfillment and unity that she represents is not one that is static, but ever-changing, dynamic and eternal. The green wreath of flowers that surrounds the central figure is a symbol of success, while the red ribbons that wrap around it are reminiscent of infinity. There are four figures on each corner of the card - and they are the same ones that are in the Wheel of Fortune. The four figures represent Scorpio, Leo, Aquarius and Taurus - representative of the four corners of the universe, the four elements, and the four evangelicals. Together, they symbolize the harmony between all of their energies.
Full card's description

Similar combinations

Other users combination versions

Only registed users are able to comment
Get private tarot reading from our Professional tarot reader
Filter combinations by card:
Teismo sprendimas Taro kortelė Saulė Taro kortelė Mėnulis Taro kortelė Žvaigždė Taro kortelė Bokštas Taro kortelė velnias Taro kortelė Santūrumas Taro kortelė Mirtis Taro kortelė Pakabintas žmogus Taro kortelė Teisingumas Taro kortelė Laimės ratas Taro kortelė Atsiskyrėlis Taro kortelė Stiprumas Taro kortelė Karieta Taro kortelė Meilužiai Taro kortelė Hierofantas Taro kortelė imperatorius Taro kortelė Imperatorienė Taro kortelė Vyriausioji kunigė Taro kortelė Magas Taro kortelė Kvailys Taro kortelė Septyni lazdelės Taro kortelė Keturi lazdelės Taro kortelė Lazdų asas Taro kortelė Dešimt burtų Taro kortelė Devynios lazdos Taro kortelė Aštuonios lazdelės Taro kortelė Šešios lazdelės Taro kortelė Penkios lazdelės Taro kortelė Trys lazdelės Taro kortelė Du lazdos Taro kortelė Lazdelių puslapis Taro kortelė Lazdų karalienė Taro kortelė Lazdų karalius Taro kortelė Lazdų riteris Taro kortelė Taurių karalius Taro kortelė Taurių karalienė Taro kortelė Taurių riteris Taro kortelė Taurių puslapis Taro kortelė Taurių dešimtukas Taro kortelė Devyni taurės Taro kortelė Aštuonios taurės Taro kortelė Septyni taurės Taro kortelė Šešios taurės Taro kortelė Penki taurės Taro kortelė Keturios taurės Taro kortelė Trys taurės Taro kortelė Du taurės Taro kortelė Taurių asas Taro kortelė Kardų karalius Taro kortelė Kardų riteris Taro kortelė Kardų karalienė Taro kortelė Kardų puslapis Taro kortelė Kardų dešimtukas Taro kortelė Devyni kalavijai Taro kortelė Aštuoni kalavijai Taro kortelė Septyni kardai Taro kortelė Šeši kalavijai Taro kortelė Penki kalavijai Taro kortelė Trys kalavijai Taro kortelė Keturi kardai Taro kortelė Du kardai Taro kortelė Kardų asas Taro kortelė Pentaklų karalius Taro kortelė Pentakulių karalienė Taro kortelė Pentaklų riteris Taro kortelė Pentakulių puslapis Taro kortelė Dešimt Pentaklų Taro kortelė Devyni Pentakuliai Taro kortelė Aštuoni Pentakuliai Taro kortelė Septyni Pentakliai Taro kortelė Šeši Pentakliai Taro kortelė Penkios Pentaklio Taro kortelė Keturi Pentakliai Taro kortelė Trys Pentakliai Taro kortelė Du Pentakliai Taro kortelė Pentakulių tūzas Taro kortelė Pasaulis Taro kortelė
Can't find combination? Use our tarot combination calculator ( tool ), to find combinations automatically Kombinuota skaičiuoklė

Other tarot cards combinations

Saulė Teismo sprendimas
Saulė IR Teismo sprendimas
Details
Saulė velnias
Saulė tiesiai IR velnias tiesiai
Details
Saulė Magas
Saulė tiesiai IR Magas atvirkščiai
Details
Saulė Aštuonios taurės
Saulė tiesiai IR Aštuonios taurės tiesiai
Details
Saulė Keturios taurės
Saulė tiesiai IR Keturios taurės tiesiai
Details
Saulė Kardų riteris
Saulė tiesiai IR Kardų riteris atvirkščiai
Details
Saulė Kardų dešimtukas
Saulė tiesiai IR Kardų dešimtukas tiesiai
Details
Saulė Devyni kalavijai Pasaulis
Saulė tiesiai IR Devyni kalavijai tiesiai IR Pasaulis tiesiai
Details
Saulė Pentakulių karalienė
Saulė tiesiai IR Pentakulių karalienė atvirkščiai
Details
Saulė Devyni Pentakuliai
Saulė tiesiai IR Devyni Pentakuliai tiesiai
Details
Mėnulis Saulė
Mėnulis tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Žvaigždė Saulė
Žvaigždė tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Bokštas Saulė
Bokštas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
velnias Devyni kalavijai Aštuoni kalavijai
velnias tiesiai IR Devyni kalavijai tiesiai IR Aštuoni kalavijai tiesiai
Details
Santūrumas Saulė
Santūrumas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Mirtis Saulė
Mirtis tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Pakabintas žmogus Saulė
Pakabintas žmogus tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Teisingumas Saulė
Teisingumas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Laimės ratas Saulė
Laimės ratas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Atsiskyrėlis Saulė
Atsiskyrėlis tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Atsiskyrėlis Pasaulis
Atsiskyrėlis tiesiai IR Pasaulis tiesiai
Details
Stiprumas Saulė
Stiprumas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Karieta Saulė
Karieta tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Meilužiai Saulė
Meilužiai tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Hierofantas Saulė
Hierofantas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
imperatorius Saulė
imperatorius tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Imperatorienė Saulė
Imperatorienė tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Imperatorienė Pasaulis
Imperatorienė tiesiai IR Pasaulis tiesiai
Details
Vyriausioji kunigė Saulė
Vyriausioji kunigė tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Magas Saulė
Magas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Kvailys Saulė
Kvailys tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Trys lazdelės Pasaulis
Trys lazdelės tiesiai IR Pasaulis tiesiai
Details
Devyni taurės Saulė
Devyni taurės tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Penki taurės Saulė
Penki taurės tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Du taurės Devyni kalavijai
Du taurės tiesiai IR Devyni kalavijai tiesiai
Details
Kardų dešimtukas Saulė
Kardų dešimtukas tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Penkios Pentaklio Devyni kalavijai
Penkios Pentaklio tiesiai IR Devyni kalavijai tiesiai
Details
Pentakulių tūzas Saulė
Pentakulių tūzas IR Saulė
Details
Pasaulis Teismo sprendimas
Pasaulis IR Teismo sprendimas
Details
Pasaulis Saulė
Pasaulis tiesiai IR Saulė tiesiai
Details
Pasaulis Mėnulis
Pasaulis tiesiai IR Mėnulis tiesiai
Details
Pasaulis Žvaigždė
Pasaulis tiesiai IR Žvaigždė tiesiai
Details
Pasaulis Bokštas
Pasaulis tiesiai IR Bokštas tiesiai
Details
Pasaulis velnias
Pasaulis tiesiai IR velnias tiesiai
Details
Pasaulis Santūrumas
Pasaulis tiesiai IR Santūrumas tiesiai
Details
Pasaulis Mirtis
Pasaulis tiesiai IR Mirtis tiesiai
Details
Pasaulis Pakabintas žmogus
Pasaulis tiesiai IR Pakabintas žmogus tiesiai
Details
Pasaulis Teisingumas
Pasaulis tiesiai IR Teisingumas tiesiai
Details
Pasaulis Laimės ratas
Pasaulis tiesiai IR Laimės ratas tiesiai
Details
Pasaulis Stiprumas
Pasaulis tiesiai IR Stiprumas tiesiai
Details
Pasaulis Karieta
Pasaulis tiesiai IR Karieta tiesiai
Details
Pasaulis Meilužiai
Pasaulis tiesiai IR Meilužiai tiesiai
Details
Pasaulis Hierofantas
Pasaulis tiesiai IR Hierofantas tiesiai
Details
Pasaulis imperatorius
Pasaulis tiesiai IR imperatorius tiesiai
Details
Pasaulis Vyriausioji kunigė
Pasaulis tiesiai IR Vyriausioji kunigė tiesiai
Details
Pasaulis Magas
Pasaulis tiesiai IR Magas tiesiai
Details
Pasaulis Kvailys
Pasaulis tiesiai IR Kvailys tiesiai
Details
Pasaulis Lazdų riteris Dešimt Pentaklų
Pasaulis tiesiai IR Lazdų riteris tiesiai IR Dešimt Pentaklų tiesiai
Details