3 cards method gives information about your past, present and future.
Focus on your question. Select three cards. The cards will answer your question.

taro card Four of Cups
Keturios taurės
taro card King of Wands
Lazdų karalius
taro card Five of Wands
Penkios lazdelės
taro card King of Swords
Kardų karalius
taro card Devil
velnias
taro card Justice
Teisingumas
taro card Nine of Cups
Devyni taurės
taro card Lovers
Meilužiai
taro card Fool
Kvailys
taro card Judgement
Teismo sprendimas
taro card Strength
Stiprumas
taro card Seven of Pentacles
Septyni Pentakliai
taro card King of Pentacles
Pentaklų karalius
taro card Seven of Cups
Septyni taurės
taro card Five of Cups
Penki taurės
taro card Eight of Pentacles
Aštuoni Pentakuliai
taro card Sun
Saulė
taro card Eight of Swords
Aštuoni kalavijai
taro card Temperance
Santūrumas
taro card Death
Mirtis
taro card Six of Pentacles
Šeši Pentakliai
taro card Knight of Pentacles
Pentaklų riteris
taro card Nine of Pentacles
Devyni Pentakuliai
taro card Eight of Wands
Aštuonios lazdelės
taro card Ten of Swords
Kardų dešimtukas
taro card Ace of Wands
Lazdų asas
taro card Three of Cups
Trys taurės
taro card World
Pasaulis
taro card Ace of Pentacles
Pentakulių tūzas
taro card Six of Cups
Šešios taurės
taro card Ace of Cups
Taurių asas
taro card High Priestess
Vyriausioji kunigė
taro card Page of Cups
Taurių puslapis
taro card Chariot
Karieta
taro card Page of Pentacles
Pentakulių puslapis
taro card Emperor
imperatorius
taro card Three of Pentacles
Trys Pentakliai
taro card Hanged Man
Pakabintas žmogus
taro card Seven of Wands
Septyni lazdelės
taro card Wheel of Fortune
Laimės ratas
taro card Four of Wands
Keturi lazdelės
taro card Five of Swords
Penki kalavijai
taro card Four of Pentacles
Keturi Pentakliai
taro card Tower
Bokštas
taro card Magician
Magas
taro card Two of Cups
Du taurės
taro card Seven of Swords
Septyni kardai
taro card Moon
Mėnulis
taro card Ace of Swords
Kardų asas
taro card Four of Swords
Keturi kardai
taro card Queen of Wands
Lazdų karalienė
taro card King of Cups
Taurių karalius
taro card Six of Swords
Šeši kalavijai
taro card Star
Žvaigždė
taro card Knight of Cups
Taurių riteris
taro card Two of Swords
Du kardai
taro card Queen of Swords
Kardų karalienė
taro card Ten of Pentacles
Dešimt Pentaklų
taro card Ten of Wands
Dešimt burtų
taro card Queen of Cups
Taurių karalienė
taro card Three of Wands
Trys lazdelės
taro card Hermit
Atsiskyrėlis
taro card Six of Wands
Šešios lazdelės
taro card Two of Pentacles
Du Pentakliai
taro card Empress
Imperatorienė
taro card Two of Wands
Du lazdos
taro card Nine of Swords
Devyni kalavijai
taro card Page of Wands
Lazdelių puslapis
taro card Ten of Cups
Taurių dešimtukas
taro card Eight of Cups
Aštuonios taurės
taro card Five of Pentacles
Penkios Pentaklio
taro card Three of Swords
Trys kalavijai
taro card Page of Swords
Kardų puslapis
taro card Nine of Wands
Devynios lazdos
taro card Knight of Wands
Lazdų riteris
taro card Hierophant
Hierofantas
taro card Knight of Swords
Kardų riteris
taro card Queen of Pentacles
Pentakulių karalienė